In Граматика By Олександра

Зміст розділу Граматика

Для простоти всі граматичні матеріали розділені на два основні підрозділи: «Частини мови» і «Синтаксис».

Розділ «Частини мови» об’єднує статті, в яких описані правила, що стосуються всіх англійських частин мови. Наприклад, вся інформація про іменників зібрана в розділі «Іменники», про дієсловах — у розділі «Дієслова». Окремо виділені складні розділи граматики, що стосуються частин мови, наприклад, «Артиклі» і «Фразові дієслова».

У розділі «Синтаксис» зібрані статті, які описують структуру англійського речення. Розділ включає як правила для початківців, так і опис складних синтаксичних структур.

Якщо ви хочете прочитати про конкретний граматичному явищі, рекомендуємо ввести його назву в пошук по сайту, тому правила можуть бути розбиті на декілька статей.

Частини мови

 • Частини мови в англійській мові

Іменник

 1. Іменник в англійській мові
 2. Обчислювані і неісчісляемие іменники
 3. Множина іменників
 4. Вживання іменників тільки у множині і тільки в однині
 5. Відмінки в англійській мові
 6. Присвійний відмінок
 7. Освіта іменників
 8. Суфікси іменників
 9. Рід іменників

Артикль

 1. Артикль в англійській мові. Загальне поняття
 2. Невизначений артикль
 3. Визначений артикль
 4. Нульовий артикль
 5. Розташування артикля
 6. Артиклі з географічними назвами
 7. Артиклі з іменами власними
 8. Артиклі з особистими іменами
 9. Артиклі з унікальними іменниками
 10. Артиклі з іменниками fruit і fish
 11. Артиклі з конкретними й абстрактними іменниками
 12. Артиклі з назвами хвороб
 13. Артиклі з іменниками, що позначають прийоми їжі
 14. Артиклі з іменниками, що позначають частини доби і пори року
 15. Артиклі з іменниками у функції додатка

Прикметник

 1. Прикметники в англійській мові
 2. Порядок прикметників
 3. Ступені порівняння прикметників
 4. Прикметники на — ing і — ed
 5. Вживання so / such

Числівник

 1. Числівники в англійській мові
 2. Кількісні числівники
 3. Порядкові числівники
 4. Дати та порядкові числівники
 5. Дробові числівники

Займенник

 1. Займенники в англійській мові
 2. Особисті займенники (Personal Pronouns)
 3. Присвійні займенники (Possessive Pronouns)
 4. Зворотні займенники (Reflexive Pronouns)
 5. Взаємні займенники (Reciprocal Pronouns)
 6. Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns)
 7. Питальні займенники (Interrogative Pronouns)
 8. Відносні займенники (Relative Pronouns)
 9. Невизначені займенники (Indefinite Pronouns) — частина 1, частина 2
 10. Вживання some, any, no
 11. Вживання much, many, few, little, a lot of, plenty

Дієслово

 1. Дієслово в англійській мові
 2. Форми дієслів в англійській мові
 3. Три форми неправильних дієслів
 4. Правильні і неправильні дієслова
 5. Допоміжні дієслова
 6. Нахил
 7. Наказовий спосіб
 8. Умовний спосіб
 9. Скільки часів в англійській мові
 10. Теперішній час
 11. Час Present Simple
 12. Час Present Continuous
 13. Час Present Perfect
 14. Час Present Perfect Continuous
 15. Минулий час
 16. Час Past Simple
 17. Час Past Continuous
 18. Час Past Perfect
 19. Час Past Perfect Continuous
 20. Present Perfect vs. Past Simple
 21. Майбутній час
 22. Способи вираження майбутньої дії
 23. Час Future Simple
 24. Час Future Continuous
 25. Час Future Perfect
 26. Час Future Perfect Continuous
 27. Часи Future in the Past
 28. Активний і пасивний заставу
 29. Способи перекладу пасивного застави на російську мову
 30. Вираз be going to
 31. Вирази used to і used to doing something
 32. Вираз had better
 33. Вираз have something done
 34. Вживання would rather (would sooner) і prefer

Неособисті форми дієслів

 1. Інфінітив
 2. Інфінітив з часткою to і без частки to
 3. Complex Subject
 4. Complex Object
 5. Самостійний інфінітивний зворот
 6. Герундій
 7. Причастя
 8. Самостійний причетний оборот

Модальні дієслова

 1. Модальні дієслова в англійській мові
 2. Модальний дієслово CAN
 3. Модальний дієслово MAY
 4. Модальний дієслово MUST
 5. Модальний дієслово HAVE TO
 6. Модальний дієслово OUGHT TO
 7. Модальний дієслово NEED
 8. Модальний дієслово TO BE TO
 9. Модальний дієслово SHALL (SHOULD)
 10. Модальний дієслово WILL (WOULD)
 11. Модальний дієслово DARE

Фразові дієслова

 1. Англійські фразові дієслова
 2. Фразовий дієслово get — частина 1, частина 2
 3. Фразовий дієслово give
 4. Фразовий дієслово make
 5. Фразовий дієслово take
 6. Фразовий дієслово bring
 7. Фразовий дієслово look
 8. Фразовий дієслово move
 9. Фразовий дієслово leave
 10. Фразовий дієслово do
 11. Фразовий дієслово break
 12. Фразовий дієслово hold
 13. Фразовий дієслово pay
 14. Фразовий дієслово set
 15. Фразовий дієслово turn
 16. Фразовий дієслово keep
 17. Фразовий дієслово put. Частина 1, Частина 2

Прислівник

 1. Прислівники в англійській мові
 2. Освіта прислівників
 3. Місце прислівники в англійському реченні
 4. Вживання too / enough
 5. Вживання so / such
 6. Прислівники з Present Perfect
 7. Intensifying adverbs, або особливості вживання підсилювальних прислівників в англійській мові

Прийменник

 1. Прийменники в англійській мові
 2. Вживання прийменників в англійській мові
 3. Like і as в англійській мові
 4. Прийменники часу в англійській мові: at, in, on
 5. Прийменники місця в англійській мові: at, in, on

Союз

 1. Союзи в англійській мові
 2. Сурядні сполучники
 3. Підрядні спілки

Вигук

 • Вигуки в англійській мові

Синтаксис

Прості пропозиції

 1. Речення англійською мовою
 2. Типи речень
 3. Порядок слів
 4. Побудова пропозицій
 5. Підмет
 6. Присудок
 7. Узгодження присудка з підметом
 8. Доповнення
 9. Визначення
 10. Обставина
 11. Заперечення в англійській мові
 12. Безособові пропозиції

Питальні речення

 1. Типи питань в англійській мові
 2. Загальне питання
 3. Спеціальний питання
 4. Альтернативний питання
 5. Питання до підлягає
 6. Розділовий питання
 7. Питальні слова

Складні пропозиції

 1. Підрядні речення
 2. Непряма мова
 3. Узгодження часів
 4. Умовні речення
 5. Пропозиції з I wish

Пунктуація

 1. Пунктуація в англійській мові
 2. Кома
 3. Загальні випадки вживання коми. Кома в Relative clause в англійській мові
 4. Крапка з комою, двокрапка і тире
 5. Точка
 6. Знаки питання й оклику
 7. Лапки
 8. Апостроф
 9. Дефіс

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>