In Науки By Ася

Зміна лексичного значення слова

Говорячи науковою мовою, лексичне значення слова — це зміст слова, що відображає у свідомості уявлення про предмет, властивості, процесі чи явищі. Простими словами — це те, що позначає слово. Словник будь-якого «живого» мови з кожним днем ​​змінюється і поповнюється новими лексичними значеннями вже давно нам відомих слів. Слову властиво мати більше одного лексичного значення. Наприклад, слово «мова» теж має кілька лексичних значень:

 1. мова, здатність говорити
 2. історично сформована система звукових словникових та граматичних засобів
 3. система знаків (звуків, сигналів), що передають інформацію

Можна навіть сказати, що чим частіше слово вживається в повсякденному житті, тим більше значень вона має. Існує багато причин, по яких слова змінюють своє лексичне значення. Однією з головних є сама природа мови, яка передбачає придбання словами нових значень залежно від життєвих ситуацій, в яких вони вживаються. Також слова змінюють лексичне значення під впливом культурних і соціокультурних змін у суспільстві носіїв мови.

Наука лексикологія виділяє такі тенденції зміни лексичного значення слова як:

 1. розширення значення слова (extension of meaning or generalization)
 2. звуження значення слова (narrowing of meaning or specialization)
 3. поліпшення значення слова (elevation of meaning or amelioration)
 4. погіршення значення слова (degradation of meaning or pejoration)

А тепер давайте розберемо кожну тенденцію окремо.

Розширення значення слова (extension of meaning or generalization)

Розширення значення слова позначає розширення ряду слів з одним і тим же лексичним значенням. Це означає, що спочатку в мові слово мало тільки одне лексичне значення і вживалося у вузькому сенсі, а тепер воно має більш широкий зміст і має більш ніж одне лексичне значення, воно стало більш часто вживаним у мовленні. Наприклад:

 1. Англійське слово wretch спочатку позначало тільки exile (вигнанець), тепер цим словом називають any miserable or vile person (будь-якого нещасного або підлої людини).
 2. Слово barn спочатку позначало тільки a place for storing barley (місце для зберігання ячменю), тепер це слово позначає «будь комору, сарай або хлів».
 3. Слово paper спочатку позначало an Egyptian plant (єгипетське рослина), тепер це слово позначає «будь-який вид паперу».
 4. Слово journal спочатку позначало daily (щоденна газета), тепер це слово використовується для позначення «будь-якої періодичної публікації».
 5. Прикметник ready спочатку позначало prepared for a ride (готовий до їзди), тепер це слово має ширше значення і позначає «готовий до чого-небудь».

Звуження значення слова (narrowing of meaning or specialization)

У процесі звуження значення слово з широким значенням набуває вузьке, соціальне. Іншими словами, спочатку різні предмети або явища називалися одним словом, а з плином часу цим словом став називатися тільки один предмет або явище. Наприклад:

 1. Англійське слово deer, яке спочатку означало «будь звір», тепер означає тільки «олень».
 2. Слово girl, яке спочатку позначало «будь-яка молода людина будь-якої статі, дівчинка чи хлопчик», тепер позначає тільки «дівчинка».
 3. Слово wife, яке колись позначало просто «будь-яка жінка», тепер набуло вузьке значення «дружина».
 4. Слово meat, яке спочатку позначало «їжу або пиття» загалом, тепер позначає тільки «м’ясо».
 5. Слово worm, яке колись позначало «будь-яка комаха або плазун», тепер означає тільки «хробак».

Поліпшення значення слова (elevation of meaning or amelioration)

У процесі відомому в англійській мові як elevation of meaning or amelioration слова з початковим негативним значенням слова з плином часу покращують його і набувають позитивне. Наприклад:

 1. Англійське слово nice спочатку мало негативне значення foolish (дурний), а згодом набула позитивне значення «милий».
 2. Слово fame колись позначало rumour (чутка, чутка), тепер набуло значення «слава».
 3. Слово marshal спочатку означало horse-servant (конюх), тепер це слово означає «вищий військовий чин в армії».
 4. Слово minister одного разу мало значення servant (слуга), а тепер воно означає «важливе державне обличчя».
 5. Слово chiffon спочатку мало значення a rag (ганчірка), а з часом набуло значення «шифон».
 6. Слово actor в шекспірівські часи сприймалося як образу rogue (мерзотник) або vagabond (бродяга), в наші ж часи це слово значно поліпшило своє лексичне значення, яке сьогодні звучить як «актор».

Погіршення значення слова (degradation of meaning or pejoration)

Процес, відомий в англійській мові як degradation of meaning or pejoration, є протилежним процесу поліпшення значення слова і припускає зміна значення слова в гіршу сторону. Перелічені слова набувають негативний або навіть непристойний сенс. Наприклад:

 1. Англійське слово idiot спочатку мало позитивне значення a private person (приватна особа), з часом це слово набуло негативного значення «дурень».
 2. Слово silly раніше означало happy (щасливий), а в даний час набуло негативного значення «дурний».
 3. Слово vulgar спочатку означало сommon, ordinary (звичайний), а з часом набуло значення «вульгарний, грубий».
 4. Слово gossip спочатку позначало a god parent (хрещений, хрещена), а в наші дні набуло значення «плітка».
 5. Слово churl спочатку означало «чоловік», а збігом часу набуло значення «грубіян, погано вихована людина».

Зміна значення слова є усталеною закономірністю мови. Без існування науки лексикології та сформованих у ній тенденцій будь-який «живий» мову з часом перетворився б на «мертвий».

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>