In Граматика By Вікторія

Заперечення в англійській мові

Будь-які пропозиції в англійській мові — розповідні, питальні, наказові — можуть бути як стверджувальними, так і негативними (докладніше про типи пропозицій читайте у статті «Типи речень в англійській мові»). Але якщо з твердженням все більш-менш ясно, то заперечення в англійській мові слід роз’яснити. Необхідно запам’ятати, за допомогою яких засобів виражається заперечення, вживання яких конструкцій на увазі і наскільки сильно відрізняється від того ж аспекту в мові російській.

Як виразити заперечення в англійській мові?

Негативні речення в англійській мові формуються за допомогою певних мовних елементів. Найголовнішим елементом заперечення в англійській мові є частинка not. Ставити її слід після допоміжного або модального дієслова. Якщо ж допоміжних дієслів кілька, то після першого з них.

He will not go to the party. — Він не піде на вечірку.

We have not discussed this question yet. — Ми ще не обговорили це питання.

Крім цієї частинки для вираження заперечення в англійській мові в простому теперішньому і минулому часи (Present Simple and Past Simple) слід використовувати допоміжне дієслово do / does / did відповідно.

She does not want us to join her. — Вона не хоче, щоб ми до неї приєдналися.

I did not expect you to come so early. — Я не очікував, що ти прийдеш так рано.

Якщо ж у ролі присудка в реченні вжито дієслово be, допоміжне дієслово не буде потрібно. Те ж стосується і дієслова have, якщо тільки він не є модальним в даному випадку або не утворює стійкі словосполучення. Тим не менш, в американському варіанті англійської мови, з дієсловом to have для вираження заперечення теж прийнято використовувати допоміжне дієслово do.

You are not a man of my life. — Ти не чоловік мого життя.

You have no friends in this city. — You do not have any friends in this city. — У вас немає друзів у цьому місті. (обидва варіанти вірні)

Також відзначте, що частка not може відноситися і до неособистої формі дієслова.

Not feeling well, she decided to stay at home. — Вона вирішила залишитися вдома, так як погано себе почувала.

Для вираження заперечення в англійській мові крім основного елемента — частки not — ви можете використовувати й інші слова. До них відносяться: негативні займенники (no, nodody, nothing, nowhere, none); союз neithernor; прислівники hardly, scarcely, never; прийменник without.

На цьому етапі я не наводжу приклади з цими словами з однієї причини — щоб грамотно їх вживати, необхідно знати одну найголовнішу особливість заперечення в англійській мові. Ця особливість стосується множинного заперечення, явища, яке дуже поширене в російській. Візьмемо російське речення: «Вона ніколи йому нічого не розповість».

Абсолютно нормально пропозицію, вільно існуюче в російській. Це, наприклад, вашу обіцянку іншій людині не відкривати його секрет. У цій пропозиції без проблем уживаються цілих три заперечення: прислівник, займенник і частинка. Якщо ми також переведемо цю пропозицію на англійську, отримаємо щось неймовірне. Пробуємо? She will never not tell him nothing.

Звичайно, це ж пропозицію можна сказати і по-іншому, але я запропонувала саме кальку, щоб показати, що дана граматична конструкція для англійської мови в корені невірна. Скільки б заперечень не було в російській варіанті, в англійській буде лише одне. І ви можете вибрати, що саме «негативне» ви використовуєте, але тільки одне. Ось те ж речення:

  • She will never tell him anything.
  • She will not tell him anything then.
  • She will tell him nothing.

Як ви бачите, всі інші «негативні» елементи речення крім основного виражаються за допомогою займенників на any.

Всі наведені приклади заперечення в англійській мові прописані повністю, без наявності скорочених форм. А вони є, і їх варто знати:

  • do / does / did + not = do not / does not / did not
  • am / is / are + not = is not / is not / are not
  • was / were + not = was not / were not
  • have / has / had + not = have not / has not / had not
  • shall / will + not = shall not / will not
  • should / would + not = should not / would not
  • can / could + not = can not / could not

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>