In Граматика By Вікторія

Загальні питання в англійській мові

Перш ніж приступати до вивчення загальних питань, необхідно познайомитися із загальними відомостями щодо всіх видів питань в англійській мові. Ще раз нагадаємо, що в питальних реченнях (interrogative sentences) в англійській мові міститься питання для отримання потрібної інформації. Всього в англійській мові визначають п’ять видів питань. Одним з основних є загальне питання (general question). Друга назва загальних питань в англійській мові — питання так / ні (yes / no questions). Ця назва з’явилася завдяки відповідям на дані питання. Адже це питання задається до всього речення і вимагає тільки відповідей так чи ні. Більш докладно про те, які бувають види питань, розповість стаття «Типи питань в англійській мові»

Порядок слів у загальних питаннях в англійській мові не прямий (підмет і присудок і т.д.), а зворотний. На першому місці буде знаходитися або допоміжний (auxiliary verb), або модальне дієслово (modal verb). Потім розташовується підмет і присудок. Завершують пропозицію другорядні члени речення, якщо такі є. Допоміжних дієслів в англійській мові кілька: do / does / did / have / has / had / shall / will. Вибір do / does і have / has залежить від підмета, так як does / has вживається лише з займенниками третьої особи однини (he, she, it) і відповідними їм іменниками. Коли в загальному питанні ми на перше місце в реченні ставимо дієслово does, то обов’язково прибираємо у основного дієслова закінчення -s, який є показником третьої особи однини у підмета. З підлягають інших форм використовується допоміжне дієслово do / have. Вищевказані форми do / does вживаються в цьому простому часу (Present Simple). Для простого минулого часу (Past Simple) існує допоміжне дієслово did, який підходить для всіх форм підмета. Допоміжні дієслова have / has / had використовуються в групі часів Perfect. Допоміжні дієслова shall і will потрібні для утворення майбутніх часів. Наприклад:

Does she like pizza? — Вона любить піцу?

Do they go to the library? — Вони йдуть в бібліотеку?

Did you enjoy movie you watched at the cinema? — Тобі сподобався фільм, який ти дивився в кінотеатрі?

Will she become a good teacher? — Вона стане хорошим учителем?

Shall we graduate from the university next year? — Ми закінчимо університет в наступному році?

Have you written you dictation? — Ти написав свій диктант?

Has she been working here for twenty years? — Вона працює тут уже двадцять років?

Had the rain already stopped when we came? — Дощ уже припинився, коли ми прийшли?

Якщо ж у нас в пропозиції міститься дієслово to be, то при утворенні загальних питань в англійській мові в простому теперішньому і простому минулому часи допоміжне дієслово йому не потрібен. Сам дієслово to be в необхідній формі виноситься на початок пропозиції. Наприклад:

Am I interested in this science? — А мені цікава ця наука?

Were they at home yesterday? — А вони вчора були вдома?

Загальні питання в англійській мові можуть починатися і з модальних дієслів. Наприклад:

Can he play tennis? — Він може грати в теніс?

Should I help you? — Мені потрібно тобі допомагати?

Загальні питання можуть бути і негативними. У цьому випадку до допоміжних або модальним дієсловам додається частинка not: dodo not; doesdoes not; diddid not; cancan not, негативні форми дієслова to be і т.д.

Does not he smoke? — Він не курить?

Can not you invite me at your party? — Ти не можеш запросити мене на свою вечірку?

Загальні питання в англійській мові, будучи одними з головних, ще й одні з найлегших. Головне, знати допоміжні та модальнідієслова і правильно їх вживати.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>