In Граматика By Олександра

Дієслова стану в англійській мові (Stative Verbs)

Англійські дієслова можна класифікувати за різними ознаками, і один з них — передача дії або стану предмета. Відповідно, всі дієслова можна розділити на динамічні, або дієслова дії (Dynamic Verbs) і статичні, або дієслова стану (Stative Verbs).

Динамічні дієслова повідомляють, що предмет здійснює певне фізичне дію. До цієї групи належить більшість відомих нам дієслів (to eat, to run, to write, to burn, etc.), і кожен з них описує конкретне зрозуміле фізична дія.

Інша справа — дієслова стану. Їх завдання зрозуміла з назви: вони передають стану, почуття, відносини, розумові процеси та інші характеристики предмета. Наприклад, до дієслів стану відносяться такі прості й відомі нам слова, як to love і to hate, to remember і to forget, to understand і to believe, to look і to feel. Ці дієслова ми дізнаємося мало не на перших заняттях з англійської мови і навіть не знаємо, що вони потрапляють в певну класифікацію і мають свої граматичні особливості. А основна їх відмінність від динамічних дієслів у тому, що вони не вживаються в часах групи Continuous, тобто не можуть мати тривалого часу. Дійсно, не можна ж спостерігати за тим, як ми пам’ятаємо або віримо, це ж не фізичний процес, а результат розумової діяльності людини. Те ж саме можна сказати про всі Stative Verbs (звичайно, з деякими винятками, як це зазвичай буває в англійській мові).

Для початку давайте з’ясуємо, які ще дієслова належать до Stative Verbs і на які вони діляться групи:

  1. Дієслова фізичного сприйняття (verbs of physical perception): to hear, to notice, to see;
  2. Дієслова емоційного стану (verbs denoting emotions): to adore, to care for, to detest, to dislike, to hate, to like, to love, to respect;
  3. Дієслова бажання (verbs denoting wish): to desire, to want, to wish;
  4. Дієслова розумової діяльності (verbs denoting mental processes): to admire (у значенні «захоплюватися»), to appreciate, to assume, to believe (мабуть), to consider (вважати ким-небудь, розглядати як), to doubt, to expect ( мабуть), to feel (мабуть), to imagine, to know, to mind (заперечувати), to perceive, to presume, to recall, to recognize, to recollect, to regard, to remember, to suppose, to think (думати) , to trust, to understand;
  5. Дієслова відносини (relational verbs): to apply, to be, to belong, to concern, to consist, to contain, to depend, to deserve, to differ, to equal, to fit, to have, to hold (містити), to include, to involve, to lack, to matter, to need, to owe, to own, to possess, to remain, to require, to resemble, to result, to signify, to suffice;
  6. Інші дієслова: to agree, to allow, to appear (здаватися), to astonish, to claim, to consent, to displease, to envy, to fail to do, to feel, to find, to forbid, to forgive, to intend, to interest, to keep doing, to manage to do, to mean, to object, to please, to prefer, to prevent, to puzzle, to realize, to refuse, to remind, to satisfy, to seem, to smell, to sound , to succeed, to suit, to surprise, to taste, to tend, to value.

Здається, що запам’ятати такий величезний список нічим не пов’язаних між собою англійських слів просто нереально. Насправді, робити цього і не потрібно, головне — зрозуміти принцип, за яким потрапив в нього той чи інший дієслово, і важливо пам’ятати, що ці дієслова не позначають фізичної дії. Ви можете просто запам’ятати назви груп, і дієслова будуть згадуватися самі собою.

Отже, ми повинні запам’ятати, що всі ці дієслова належать до дієслів стану і не використовувати їх в часах групи Continuous, адже ми не хочемо здатися неписьменними! Згадайте найпростіші фрази англійською мовою:

  • I understand you. / I understand what you mean.
  • I need a minute to write it down.
  • I like roses.
  • I have a car.

Ми ніколи не говоримо I’m understanding або I’m needing в простій англійської мови.

Здається, що все зрозуміло, і тут приходить час поговорити про винятки. У даному випадку вони будуть обумовлені полісемічності англійських слів, тобто можливістю мати більше одного лексичного значення. Наприклад, один і той же дієслово може мати значення фізичної дії і належати до одного з типів дієслів стану. Серед них такий зрозумілий і знайомий нам дієслово to see:

to see — бачити (stative), зустрічатися (dynamic)

I see a woman in an elegant suit. — Я бачу жінку в елегантному костюмі.

He’s seeing his parents after work. — Він зустрічається з батьками після роботи.

Ось ще приклад:

to appear — здаватися (stative), виступати на сцені (dynamic)

She appears to be very happy with her new fiancé. — Здається, вона дуже щаслива зі своїм новим нареченим.

My favourite band is appearing on Sunday. — Моя улюблена група виступає в неділю.

Дієслова taste (мати смак / пробувати), smell (пахнути / нюхати), look (виглядати / дивитися), feel (відчувати / чіпати), think (думати / обмірковувати) теж підкоряються цим принципом. Щоб розібратися, чи є дієслово в конкретному випадку динамічним або статичним, потрібно добре розуміти контекст, в якому він вживається.

Цікаво спостерігати за використанням дієслова to have як статичного і динамічного. Так, коли to have є дієсловом стану і має значення «мати», «володіти», його не можна використовувати в Continuous Tenses. Але якщо to have є частиною сталого виразу (to have dinner, to have a shower), він починає працювати як динамічний дієслово:

We have a big house in the suburbs. — У нас великий будинок на околиці міста.

I’m having lunch, so I’ll call you later. — Зараз я обідаю, так що передзвоню пізніше.

Дієслово to be теж може вживатися в часах групи Continuous, але тільки при певному обмеженні: він буде використовуватися для передачі тимчасового стану або поведінки, наприклад:

You are being too quiet today. What’s wrong? — Щось ти зовсім притихла сьогодні. Що трапилося?

She is being a pop-star. — Вона поводиться прямо як поп-зірка.

Крім того, дієслово to be слід поставити в Continuous з граматичних міркувань в пасивному заставі у формах Present Continuous Passive і Past Continuous Passive:

A new church is being built in our district. — У нашому районі будують нову церкву.

An applicant was being interviewed when I came to the office yesterday morning. — Коли я прийшов вчора вранці в офіс, з претендентом на роботу проводили співбесіду.

Дієслово to enjoy може вживатися в Continuous Tenses, якщо він позначає насолоду чимось конкретним:

I’m enjoying my holiday in Italy. — Мені дуже добре на відпустці в Італії.

I’m enjoying the performance a lot. — Мені так подобається цей виступ!

В інших випадках to enjoy виступає в якості дієслова стану:

I enjoy watching horror films at night. — Мені подобається дивитися ужастики вночі.

Дієслова to look (виглядати), to feel (відчувати), to hurt і to ache (хворіти) можна використовувати як в часах Continuous, так і в часах Simple, при цьому значення змінюватися не буде, і це не буде виглядати як граматична помилка.

You’re looking (= you look) much younger in this brightly-colored summer dress. — У цьому яскравому літньому платті ти виглядаєш набагато молодше.

I’m feeling (= I feel) more confident after my promotion. — Я відчуваю себе впевненіше після підвищення.

My leg hurts (is hurting) me. — Нога болить.

Ну і наостанок найцікавіше. Більшість дієслів стану можна використовувати в часі Continuous для вираження яскравих позитивних чи негативних емоції або особливого ставлення:

I’m loving you. — Я так тебе люблю!

I’m hating the way you treat waiters. — Мені страшенно не подобається, як ти ставишся до офіціантам.

I’m needing you, do not leave! — Ти мені дуже потрібна, не йди!

Дієслова стану (Stative Verbs) можуть здатися складною темою, хоча не варто панікувати, якщо ви відразу не зрозумієте її повністю і не запам’ятаєте всіх дієслів і різниці в їхньому значеннях. Частіше читайте літературу англійською мовою, замислюйтесь про те, чому автор використовує конкретний час і як він його висловлює, і необхідність вчити статичні дієслова у вас просто відпаде. Згадка про статичних дієсловах є в описі майже кожного часу англійської мови, тому рано чи пізно ця тема засвоїться сама собою.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>