In Граматика By Вікторія

Допоміжні дієслова в англійській мові

Дієслово (verb) є частиною мови, яка позначає дію або стан. Залежно від того, яке значення має дієслово і чи має взагалі, а також яку роль виконує в реченні, всі дієслова англійської мови можна розділити на три групи: смислові дієслова (notional verbs), службові (semi-auxiliary verbs) і допоміжні (auxiliary verbs). У смислових дієслів є лексичне значення, а в пропозиції вони є простим дієслівним присудком. Службові дієслова лексичного значення позбавлені, а в пропозиції вживаються лише як частина складеного іменного або дієслівного присудка. Більш детально ми поговоримо про допоміжних дієсловах в англійській мові.

Які бувають допоміжні дієслова в англійській мові?

У допоміжних дієслів в англійській мові немає ніякого лексичного значення. Ці дієслова використовуються лише спільно зі смисловими дієсловами для створення складених (аналітичних) форм.
Ось найпоширеніші дієслова:

  • to be (am, are, is, was, were, been)
  • to do (do, does, did)
  • to have (have, has, had)
  • shall (should)
  • will (would)

Дієслово to be в певних формах використовується для утворення простого теперішнього (Present Simple) і минулого часів (Past Simple). Вибір форми цього дієслова в зазначених часах залежить від числа та особи підмета. Am — для 1 особи, од. числа; are — для 1 особи мн. числа, 2 особи од. і мн. числа, 3 особи мн. числа; is — для третьої особи од. числа. У минулому часі was використовується для однини, а were — для множинного. Він є частиною складеного присудка в сьогоденні, минулому і майбутньому тривалому часу (Present Continuous / Past Continuous / Future Continuous). Приклади:

She is at the hospital now. — Зараз вона в лікарні.

We were next to your house yesterday. — Вчора ми були поруч з твоїм будинком.

I am working at the moment. — В даний момент я працюю.

Такий допоміжне дієслово в англійській мові, як to do має три форми: do / does / did. Форма does використовується з третьою особою єдиним числом, в інших випадках вибираємо do. Це стосується простого теперішнього часу — Present Simple. У простому минулому часі — Past Simple — використовуємо тільки дієслова did. Цей допоміжне дієслово потрібен для утворення питальних і негативних пропозицій в перерахованих часи. Приклади:

She does not do her work thoroughly. — Вона не виконує свою роботу ретельно.

You did not find a way out. — Ти не знайшов вихід.

He does not feel good. — Він відчуває себе погано.

Допоміжне дієслово to have володіє трьома формами: have, has, had. Це дієслово використовується для утворення складових форм теперішнього, минулого і майбутнього скоєних часів (Present Perfect / Past Perfect / Future Perfect) і таких же скоєних тривалих часів в англійській мові (Present Perfect Continuous / Past Perfect Continuous / Future Perfect Continuous). Форма have потрібна для всіх осіб і чисел, крім третьої особи однини. У цьому випадку застосовуємо форму has. Це все в теперішньому часі. У минулому — форма had для всіх підлягають. Приклади:

He has just written the letter. — Він тільки що написав лист.

We had finished building this house when they came. — До їх приходу ми вже закінчили будувати будинок.

Допоміжні дієслова в англійській мові, а саме shall і will, потрібні для утворення майбутніх часів в англійській мові. Мова йде про просте, тривалому, скоєному, скоєному тривалого часу (Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous). В даний час допоміжне дієслово shall практично не вживається, а раніше він використовувався з займенниками 1-го особи як єдиного, так і множини. Форми should / would потрібні в пропозиціях, що дотримують правила узгодження часів. Приклади:

My father will come in two days. — Мій батько приїде через два дні.

We shall be cooking tomorrow. — Завтра ми будемо готувати.

A friend of mine told me he would read this book at the weekends. — Мій друг казав, що буде читати цю книгу на вихідних.

Допоміжні дієслова в англійській мові не численні, але знати їх потрібно обов’язково, так як від них залежить утворення і вживання часів цієї мови.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>