In Матеріали By Інна

Договір англійською мовою

Договір як основний юридичний акт є головним засобом регулювання товарно-грошових зв’язків, що визначає права та обов’язки його учасників. Договір англійською мовою складається у письмовій формі в офіційному стилі і підписується сторонами-учасниками.

Правила складання договору англійською мовою

Існують правила складання договору на англійській мові, які слід суворо дотримуватися, інакше документ не матиме юридичної сили. Будь-який договір можна розділити на наступні частини:

 1. Вступна частина договору (преамбула)
 2. Предмет договору
 3. Додаткові умови договору
 4. Інші умови договору
 5. Реквізити, адреси та підписи сторін договору
 6. Додатки до договору
 7. Доповнення до договору

Преамбула договору

У цьому пункті зазначається:

 • найменування договору (договір поставки, оренди, спільної діяльності). Якщо назва договору англійською мовою відсутня, то суть договору випливає з його змісту.
 • дата підписання договору, що включає в себе число, місяць і рік підписання.
 • місце підписання договору (місто або населений пункт).
 • вказівку повного найменування контрагента, а так само скорочені назви сторін за договором («замовник», «орендар»). Слідом вказуються посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які підписують договір, вказівку на їх повноваження на підписання договору.

Предмет договору

Даний розділ містить інформацію про предмет договору, обов’язки і права обох сторін за договором, ціна договору та порядок розрахунків, термін виконання сторонами їх зобов’язань.

Додаткові умови договору

Даний пункт договору англійською мовою не завжди передбачається, але, тим не менш, якщо він існує, то в ньому вказується термін дії договору, відповідальність сторін (у разі порушення однієї з них умов договору: неустойки, штрафи), підстави для розірвання договору в односторонньому порядку. Також тут вказують умови конфіденційності інформації та порядок вирішення спорів між сторонами за договором

Інші умови

Договір англійською мовою включає в себе наступні питання:

 • законодавство, що регулює відношення сторін
 • особливості узгодження між сторонами
 • кількість примірників договору

Реквізити сторін

Тут вказуються поштові реквізити, адреса підприємства, банківські реквізити сторін, відвантажувальні реквізити (для різного роду відправок). Далі слідують підписи представників сторін договору.

Додатки до договору

Додатками до договору є документи, зміст яких не включається в сам договір (розрахунки, акти). Посилання на їх наявність повинні бути відображені в тексті договору.

Додатки

Додатки зазвичай змінюють зміст окремих умов договору і оформляються в окремих угодах до договору.

↓ Завантажити зразок договору англійською мовою

PS Також вас можливо зацікавить зразок резюме англійською мовою.

 

Матеріали

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>