In Матеріали By Катерина

Говоримо про математику англійською

Багато хто вважає, що їхнє життя ніяк не пов’язана з математикою і їм не потрібно розбиратися в нетрях даної теми англійською. Але цифри оточують нас скрізь: номери телефонів, кредитних карт, рейсів, не кажучи вже про дати. Сьогоднішній матеріал буде корисний всім: захопленим ентузіастам математики і далеким від світу точних наук гуманітаріям.


Хотілося б почати з числівників (numerals), адже це перше, з чим ми стикаємося в математичному контексті. Нагадаю, що числівники бувають двох видів: кількісні (відповідають на питання «скільки?») І порядкові (відповідають на запитання «котра за рахунком?»).

Давайте звернемо особливу увагу на вимову тих чи інших числівників, так як цей, здавалося б, простий момент іноді викликає замішання навіть у досвідчених «користувачів» мови.

Тип Правило Приклад Особливість
Сотні And між сотнями і десятками. «101 (one hundred and one) Dalmatians» is my favourite cartoon.

Тисячі And не ставиться між тисячами і сотнями. The population of my village is almost 6500 (six thousand five hundred) people.

1253 (one thousand two hundred and fifty-three) candidates passed this exam last year.

Американці іноді вимовляють тисячі і сотні так: 1500 = fifteen hundred = 15 сотень.
Сотні і десятки тисяч And між сотнями тисяч і десятками тисяч. The population of Liverpool is 466415 (four hundred and sixty-six thousand, four hundred and fifteen) people. Американці використовують and набагато рідше британців. Так, вони сказали б: 466415 = four hundred sixty-six thousand, four hundred fifteen.
Мільйони And не ставиться між мільйонами і тисячами. There are 2629743 (2 million, 6 hundred and 29 thousand, 7 hundred and 43) seconds in one month.

Мільярди And не ставиться між мільярдами і мільйонами. The world population was 5320816000 (5 billion, 3 hundred and 20 million, 8 hundred and 16 thousand) people in 1 990.

Ряд чисел (series of numbers): вимовляючи ряд чисел, з яких складається банківський рахунок, номер кредитної картки або телефону, ми називаємо кожну цифру окремо. При цьому нуль вимовляється як oh в британському варіанті, і як zero — в американському:

His credit card number is 5368 7208 0944 0699 (five three six eight, seven two oh / zero eight …). — Номер його кредитної карти — 5368 7208 0944 0699.

При цьому, якщо в номері телефону присутні дві однакові цифри, що стоять поруч, йдеться, наприклад double nine:

My friend’s number is 2290 4566 (double two nine oh four five double six). — Телефон мого друга — 2290 …

Називаючи десяткові дроби (decimals), ми використовуємо слова nought (британська англійська) і zero (американський англійський): 10.39 (ten point thirty-nine) — десятеро цілих і тридцять і дев’ять сотих. Більш докладно ознайомитися з особливостями вимови дрібних числівників можна в нашій статті.

Вказуючи ту чи іншу дату, ми, звичайно ж, дуже далекі від математики, проте дата — одна з найпопулярніших сфер вживання числівників. Якщо вам необхідно освіжити в пам’яті, як саме вказуються дати в англійській, то раджу прочитати статтю «Дати та порядкові числівники в англійській мові».

І нарешті переходимо до математичних дій (mathematical operations): додаванню (addition), відніманню (subtraction), множенню (multiplication) і діленню (division).

 • To add to / to plus — додавати.
 • To minus / to subtract from — віднімати.
 • To multiply by — множити.
 • To divide by — ділити.
 • To equal — рівнятися
Дія Приклад по-англійськи Переклад

Приклад: 7 + 8 = 15

7 plus / and 8 equals / is 15.

Add 7 to 8 and you’ll get 15.

7 додати 8 дорівнює 15.

Додай 7 до 8 і отримаєш 15.


Приклад: 23 — 3 = 20
Twenty-three minus three equals / is twenty.

If you subtract 3 from 23, the answer is 20.

23 мінус 3 буде 20.

Якщо віднімеш 3 від 23, відповідь буде 20.

Приклад: 6 * 4 = 24

6 multiplied by 4/6 times 4 equals / is 24.

Multiply 6 by 4 and you’ll get 24.

6 помножити на 4 одно 24.

Помнож 6 на 4 і отримаєш 24.

Приклад: 9 ÷ 3 = 3

9 divided by 3 equals / is 3.

If you divide 9 by 3, the answer is 3.

9 розділити на 3 дорівнює 3.

Якщо розділити 9 на 3, відповідь буде 3.

Глосарій на тему «Математика»

 1. To do sums / to solve problems — вирішувати приклади, завдання.

  He is the best at doing sums in our class. — Він вирішує приклади краще за всіх у нашому класі.

 2. Сommon denominator — спільний знаменник.

  The task is to reduce to the common denominator. — Завдання — привести до спільного знаменника.

 3. Difference — різниця.

  The difference of 15 and 10 is 5. — Різниця п’ятнадцяти і десяти — п’ять.

 4. Equation / ɪkweɪʒ (ə) n / — рівняння.

  Solve the equation. — Розв’яжіть рівняння.

 5. Improper fraction — неправильна дріб.

  «Improper fractions» are not an easy topic for him. — «Неправильні дроби» — непроста тема для нього.

 6. Mixed fraction — змішана дріб.

  He knows exactly what a mixed fraction is. — Він точно знає, що таке змішана дріб.

 7. Numerator / njuːməˌreɪtə (r) / — чисельник.

  Numerator is the number above the line in a common fraction showing how many of the parts indicated by the denominator are taken. — Чисельник — це число над лінією простого дробу, що показує скільки частин, зазначених знаменником, взято.

 8. Quotient / kwəʊʃ (ə) nt / — приватне (при діленні).

  Quotient is a result obtained by dividing one quantity by another. — Приватне — це значення, отримане шляхом ділення нікого числа на інше.

 9. Remainder — залишок.

  Remainder is the number that is left over in a division in which one quantity does not exactly divide another — Залишок — це число, яке залишилося в результаті поділу, коли одне число не ділиться на інше без залишку.

 10. Сube root of — кубічний корінь з.

  Find the cube root of 15. — Знайдіть кубічний корінь з 15.

 11. Inequality / ˌɪnɪkwɒləti / — нерівність.

  Inequality is the relation between two expressions that are not equal. — Нерівність — це співвідношення між двома виразами, які не є однаковими.

 12. Equality / ɪkwɒləti / — рівність.

  Equality is the condition of being equal in number or amount. — Рівність — це ідентичність числа або величини.

 13. Mathematical sign — математичний знак.

  Minus is an example of a mathematical sign. — Мінус — це приклад математичного знака.

 14. Multiplication table — таблиця множення.

  Schoolchildren learn the multiplication table all over the world. — Школярі по всьому світу вчать таблицю множення.

 15. Parentheses / pərenθəsɪs / або round brackets — круглі / овальні дужки.

  Parentheses are widely used in mathematics. — Круглі дужки широко використовуються в математиці.

 16. Right angle — прямий кут.

  The right angle is 90˚ (degrees). — Прямий кут дорівнює 90 градусам.

І на завершення статті хотілося б запропонувати вам пройти невеликий тест. Але не хвилюйтеся! Це не урок математики! 🙂

 

Матеріали

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>