In Граматика By Ірина

Герундій vs інфінітив. Складнощі перекладу

Герундій і інфінітив — неособисті форми дієслова, які часто є взаємозамінними, однак є випадки, коли вибір тієї чи іншої форми тягне за собою зміну сенсу. Отже, увага: герундій або інфінітив?

У випадку з дієсловами begin, continue, start, love, like, hate, intend і prefer вживання інфінітива (to do) або герундія (doing) не мінятиме зміст речення.

I like to swim / I like swimming.
I hate ironing / I hate to iron.

Тепер звернемо увагу на ті дієслова, після яких вживання інфінітива або -ing форми (герундія) буде міняти зміст висловлення. Ось їх список:

 • Forget
 • Remember
 • Regret
 • Go on
 • Stop
 • Need

Розглянемо різницю більш детально на прикладах з дієсловами forget, remember і regret.

 1. I will never forget meeting her. — Я ніколи не забуду, як зустрів її (зустріч з нею).

  I never forget to take my pills. — Я ніколи не забуваю приймати таблетки.

 2. I remember talking to him. He sounded absolutely lost. — Я пам’ятаю, як говорив з ним. Він був абсолютно розгублений.

  He always remembers to call his mother when he is late. — Він завжди пам’ятає про те, що потрібно зателефонувати мамі, якщо він запізнюється.

 3. She regrets not entering the university. Now she could have a better-paid job. — Вона жалкує, що не вступила до університету. У неї могла бути більш високооплачувана робота.

  I regret to inform you that you have not passed your test. — Мені шкода Вам повідомляти про те, що Ви не здали тест.

У випадках з цими трьома дієсловами -ing форма (герундій) відповідає досвіду, дії, яке відбулося в минулому, до моменту говоріння. Тому зверніть увагу на те, що в російській версії герундій буде переводитися минулим часом: «як зустрів», «як говорив», «що не надійшла». Інфінітив залишається інфінітивом: «приймати таблетки», «подзвонити мамі», «повідомляти про те».

За аналогією з дієсловом start переважна більшість студентів вважає, що вживання герундія або інфінітива з дієсловом stop не змінює зміст фрази. WRONG! ЦЕ НЕ ТАК!

Зверніть увагу на різницю:

He stopped to call his friend. — Він зупинився, щоб подзвонити своєму другові. (дія відбулася, дзвінок відбувся)

He stopped calling his friend. — Він перестав дзвонити своєму другові. (дія більше не відбувається)

У першому випадку частинка to перекладається союзом «щоб». Герундій перекладається просто інфінітивом або іменником. Ще один приклад з дієсловом stop:

I stop to have a break. — Я зупиняюся, щоб зробити перерву. (перерва має місце)

I stop having breaks when I have very little time. — Я перестаю робити перерви, коли не встигаю. (перерв немає)

У випадку з дієсловом go on вживання інфінітива і герундія теж змінює значення фрази.

Увага:

She went on looking for a job in spite of very few job offers. — Вона продовжувала пошуки роботи, незважаючи на невелику кількість пропозицій.

She worked for the company for a few years but then she went on to look for a new job. — Вона пропрацювала в компанії кілька років, але потім почала шукати нову роботу.

У першому випадку йдеться про продовження однієї дії, а в другому — про перехід від однієї дії до іншого.

Наведу ще один приклад:

He went on talking about his problems all evening long. — Він продовжував говорити про свої проблеми весь вечір. (одну дію)

The TV presenter stopped talking and went on to introduce his guests. — Телеведучий закінчив говорити і почав представляти своїх гостей. (перемикання на другу дію)

Наступний дієслово — need. Він може вживатися і з інфінітивом, і з герундием. Однак у випадку з цим дієсловом важливо звернути увагу на те, хто (одухотворене) або що (неживе) відчуває потребу. Якщо мова йде про речі, то необхідно вжити герундій:

 1. Your shoes need cleaning. — Твої туфлі мають потребу в чищенні.

 2. His shirt needs ironing. — Його сорочка потребує прасування.

Якщо мова йде про людей, то вживається інфінітив:

 1. I need to drink some water. — Мені потрібно попити води.

 2. He needs to change his car. — Йому потрібно поміняти машину.

Пропоную пройти невеликий тест, щоб закріпити пройдений матеріал:

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>