In Граматика By Вікторія

Відмінки в англійській мові

Однією з граматичних категорій іменників в англійській мові є відмінок (case). Він показує відношення даного іменника (noun) з іншими словами в реченні і виражається певною формою цього іменника. Як ми пам’ятаємо, в російській мові шість відмінків, а ось в англійському всього два: загальний (common case) і присвійний (possessive case). Ми поговоримо окремо про кожного відмінку в англійській мові.

Загальний відмінок в англійській мові

Значення іменників в цьому відмінку носить загальний характер (general meaning), більше того, імена іменники в цьому випадку не мають закінчень. Одним словом, іменники в цьому відмінку мають таку форму, яка вказана в словнику, тобто початкову. Для прикладу можна взяти будь-яке ім’я іменник (book, table, street, building) — це і є загальний відмінок в англійській мові.

Присвійний відмінок в англійській мові

Вивченню цього відмінка в англійській мові ми присвятимо більше часу. Що таке присвійний відмінок? Це відмінок, який виражає значення приналежності (possession), володіння чим-небудь (the idea of belonging), різних відносин (different kind of relations), походження (authorship), місця (place), заходи (measure) і якості (quality) . Утворюється присвійний відмінок в англійській мові за допомогою додавання до імені іменника апострофа і закінчення — s. При написанні таке закінчення додають тільки до іменників в однині, у множині вживається тільки апостроф. Це ж стосується і іменників, які спочатку закінчуються на — s.

Mike’s bag — Сумка Майка

My relatives ‘house — Будинок моїх родичів

Child’s bycicle — Велосипед дитини

James ‘secretary — Секретар Джеймса

Присвійний відмінок англійської мови вживається лише з іменами іменниками, що позначають одухотворені обличчя і тварин (animate objects and animals). З неживими предметами і абстрактними поняттями (inanamite objects and abstract notions) цей відмінок не використовується. Замість цього існує фраза of + іменник, яка передає значення приналежності.

The window of the house — Вікно будинку

The problems of the company — Проблеми компанії

The leg of the chair — Ніжка стільця

The chapter of the book — Глава книги

Синтаксична функція присвійного відмінка в англійській мові — це функція визначення:

Yesterday’s newspaper — Вчорашня газета

A year’s salary — Зарплата за рік

Більш докладно про це відмінку розповість стаття «Присвійний відмінок в англійській мові».
Запам’ятайте ці відмінки в англійській мові, і ви з легкістю зможете грамотно застосовувати їх у мові!

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>