In Учням By Микола

Вплив темпераменту на вивчення іноземної мови

Вчені з давнини намагалися виявити закономірності функціонування психіки людини. Так, давньогрецький лікар Гіппократ висунув ідею про те, що життєдіяльність і здоров’я залежать від чотирьох основних соків організму: крові (sanguis), лімфи (phlegma), жовчі (chole) і чорної жовчі (melanos chole). Надалі його класифікація лягла в основу сучасного уявлення про темперамент.

У психології під темпераментом (лат. Суміш, соразмеренность) розуміють сукупність індивідуальних властивостей психіки людини, що виявляються в його поведінці і діяльності. Важливою властивістю темпераменту є його відносна стійкість протягом життя людини.

Іншими словами, це успадковані властивості нервової системи, що роблять вплив на швидкість засвоєння знань і формування навичок. Саме ці властивості визначають загальну психологічну активність, темп і ритм діяльності, емоційність, а також впливають на пам’ять, увага, сприйняття. У одних людей психічна діяльність протікає рівномірно, вони спокійні, врівноважені, іноді повільні, їх руху скупі й доцільні. Інші ж, навпаки, дуже рухливі, неспокійні, шумні і жваві.

Таким чином, темперамент визначає не те, що людина робить, а те, як він це робить.

Встановлено, що подібні властивості психіки роблять істотний вплив на процес вивчення іноземної мови. Залежно від швидкості сприйняття, зосередження уваги, психічного темпу студенти абсолютно по-різному освоюють нову мову.

Також вивчення мови, безсумнівно, залежить і від інших умов (наприклад, від мотивів). Якщо людина зацікавлена ​​в результаті, то незалежно від особливостей свого темпераменту, він виконає завдання енергійніше і швидше. Однак нас в цій статті в першу чергу цікавлять властивості темпераменту, які проявляються однаково в різних видах діяльності і при самих різних цілях.

Отже, існує чотири основних типи темпераменту: холеричний, сангвінічний, флегматичний і меланхолійний. Зупинимося коротенько на кожному з них, а також на їх вплив на вивчення іноземної мови.

Холерик

Є володарем непростого темпераменту. Неврівноважений, іноді запальний, буває складним співрозмовником. Сам іноді страждає від своєї дратівливості і запальності, але нічого з ними вдіяти не може і втрачає контроль при емоційних обставинах. Однак, при наявності інтересу проявляє завидну ініціативність, енергійність і принциповість.

Мови найчастіше даються холерикові легко, «з нальоту». Будучи по натурі екстравертом, він прагне до нових контактів, до спілкування з людьми і з легкістю вступає в бесіду, не відчуваючи боязкості перед мовним бар’єром. Хороша вербальна пам’ять і швидкість реакції також дозволяють холерикові легше освоювати мову. Факторами, що утрудняють вивчення, можуть бути відсутність посидючості та емоційні перепади.

Сангвінік

Зазвичай швидко пристосовується до нових умов, діяльний і продуктивний в роботі, що викликає жвавий інтерес. Легко вступає в контакт з новими людьми, непосидючий і потребує нових вражень. Часто відчуває труднощі при виконанні тривалих і монотонних операцій. У зв’язку з цим не може успішно виконувати справа, що вимагає тривалого і методичного напруги, стійкості уваги, терпіння. Будучи у вічному пошуку, він не досягає наміченої мети не тому, що відчуває дефіцит сили волі, а просто від регулярної зміни цілей.

Так само, як і холерик, сангвінік не відчуває труднощів з іноземними мовами. Його товариськість і привабливість сприяє розвитку мовних навичок і сприйняттю іншомовної мови. Високий темп засвоєння знань також допомагає сангвинику справлятися із завданнями. До факторів, що перешкоджає вивченню мови, можна віднести деяку поверховість і мінливість, а також постійне переключення уваги на іншу сферу (відволікання).

Флегматик

Повільний, спокійний у діях, міміці й мови, флегматик може довго і наполегливо працювати, не змінюючи виду діяльності і терпляче переносячи всі труднощі. Наполегливий і завзятий, він не любить порожньої балаканини і рідко виходить з себе, розраховує свої сили і доводить справу до кінця.

Будучи інтровертом, флегматик має низький рівень продуктивності вербальної (мовної) пам’яті і може відчувати скруту з розмовною мовою. Йому потрібен час для того, щоб звикнути до співрозмовника і встановити контакт. Зате, на відміну від холерика і сангвініка, він більш здатний до методичної діяльності, що вимагає витримки і сталості, і не стомлюється від неї.

Меланхолік

Йому властива стриманість і приглушеність мови і рухів, а також деяка сором’язливість, боязкість, нерішучість. Меланхолік емоційно ранимий, частіше за інших відчуває тривогу, страх, нерідко переоцінюючи характер загрози, такі люди легше стають жертвами правопорушень насильницького характеру. Сильні впливу часто викликають у меланхоліків тривалу гальмівну реакцію («опускаються руки»).

При вивченні іноземної мови меланхолік може зіткнутися з тим, що його підвищена тривожність перешкоджає вступу в вербальний контакт. У результаті успішність засвоєння мови може бути нижчою в порівнянні з іншими типами темпераменту. Однак, якщо дати меланхолікові можливість розкритися, він проявить себе як глибокий і вдумливий співрозмовник, здатний до змістовного діалогу. Також до його достоїнств можна віднести здатність вивчати мову індивідуально, оскільки у нього, на відміну від холериків і сангвініків, немає потреби постійно перебувати в колективі.

Необхідно відзначити, що в чистому вигляді окремі типи темпераменту практично не зустрічаються, і мова йде про переважання і поєднанні властивостей певних типів, які й визначають поведінку людини.

Освоєння іноземної мови потребує систематичної і старанної роботи. Важливо, щоб учень знав, заради чого він витрачає час і енергію — т. Е. Мав мотивацію і чітко поставлену конкретну мету. Проте, окрім цього, для продуктивності занять необхідно враховувати особливості темпераменту людини. Важливо пам’ятати, що не існує хороших і поганих темпераментів. У кожного студента є слабкі і сильні сторони, які необхідно враховувати в процесі занять мовою. Тому зусилля викладача повинні бути спрямовані на грамотне використання достоїнств і переваг темпераменту конкретного учня, поєднане з нейтралізацією негативних проявів.

На жаль, про різницю темпераментів часто забувають, і це призводить до нескінченного порівнянні з іншими, зі спробою перейняти чийсь стиль або підлаштуватися під стереотип. А між тим, саме в цих індивідуальних особливостях людини і містяться основи майбутнього успішного розвитку.

Додаток: Ілюстрація відомого художника-карикатуриста Х. Бідструпа реакції чотирьох людей на одне і те ж подія: хтось ненавмисно сіл на капелюх відпочиваючого на лавці людини. У результаті: холерик розлютувався, флегматик незворушно надів капелюха на голову, меланхолік страшно засмутився, а сангвінік розсміявся.

 

Учням

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>