In Граматика By Вікторія

Визначений артикль в англійській мові

На відміну від невизначеного, визначений артикль в англійській мові (the definite article) має лише одну форму написання — the — але два варіанти вимови: [ðƏ] і [ði]. Ми вимовляємо визначений артикль в англійській мові як у першому варіанті, якщо слово починається з приголосного звуку, і як у другому варіанті, якщо початковий звук у слова гласний (або німа літера h). Наприклад: the table, the book, the hunter, the union (j — приголосний звук), але the arm, the egg, the old man, the umbrella, the hour.

Визначений артикль в англійській мові зобов’язаний своїм походженням вказівного займенника that (той). Цей артикль завжди вказує на предмет, особа, явище як на щось певне. Іншими словами, за допомогою цього артикля ми виділяємо перераховане вище з усіх осіб і предметів даного класу. Еквівалентами означеного артикля є присвійні займенники (possessive pronounsmy, your, his, her, its, our, their) і вказівні займенники (demonstrative pronounsthis, that, these, those). Як нам відомо, в російській мові такого поняття як «артикль» не існує. Значення визначеності у рідній мові ми передаємо за допомогою перерахованих англійських займенників або порядку слів в англійському реченні. Отже, при перекладі на російську іменник з означеним артиклем буде являти собою поєднання цього іменника з вказівним займенником — цей, той. Наприклад:

I recognized the man. — Я дізнався цього чоловіка.

This is the magazine we were looking for. — Це той журнал, який ми шукали.

Визначений артикль в англійській мові використовується як з обчислюваними іменниками в однині і в множині, так і з неісчісляемимі іменниками. Зараз ми зупинимося на основних випадках вживання означеного артикля, якісь або не зазначені моменти ви зможете знайти в інших статтях, присвячених цим Детермінатіви.

Вживання означеного артикля в англійській мові

Нижче представлені випадки, в яких необхідно ставити визначений артикль:

 1. Артикля the вимагає ситуація (те, що ви можете подумки уявити собі) або контекст, які показують, що мова йде про певний предмет, подію або обличчі.
 2. Can you turn on the light, please? — Можеш включити світло? (світло саме в цій кімнаті)

  The party will begin in a hour. — Вечірка розпочнеться через годину. (вечірка сьогодні)

 3. Якщо предмет або особа вже згадувалися в тексті раніше, а тепер називаються вдруге тим же самим або іншим іменником, обов’язково ставимо визначений артикль в англійській мові.
 4. There was an accident. A car crashed into a wall. The car was quite badly damaged. — Сталася аварія. Машина врізалася в стіну. Машина була сильно пошкоджена.

  There is a sports centre in the city. The centre is open from 10 till 21. — У місті є спортивний центр. Він відкритий з 10 до 21.

 5. Ми ставимо визначений артикль, якщо у іменника є уточняющее (обмежує) визначення, яке може бути виражене:
  • підрядним реченням:

   This is the suit John bought in Paris. — Це костюм, який Джон купив в Парижі.

  • предложной фразою:

   Young people like to walk in the centre of Moscow. — Молодь любить гуляти в центрі Москви.

  • словами типу all, whole, very, right, left, wrong, only, main, last, next, same, previous:

   The whole group passed the exam successfully. — Вся група успішно склала іспит.

   If you take the left turn you’ll get to the right place. — Якщо повернеш наліво, потрапиш туди, куди потрібно.

   We have the same interests though we are different. — У нас однакові інтереси, хоча ми й різні.

  • порядковим числівником:

   Who was the first teacher you had at school? — Хто був твоїм першим вчителем у школі?

  • прикметником у найвищому ступені:

   This is the best compliment I have ever got. — Це найкращий комплімент, який я коли-небудь отримувала.

 6. Обставина місця зазвичай супроводжує визначений артикль в англійській мові:
 7. It was warm and sunny, so we decided to sit in the garden. — На вулиці було тепло і сонячно, тому ми вирішили посидіти в саду.

  She has books everywhere: on the table, on the floor, in the kitchen and even in the bathroom. — У неї книги всюди: на столі, на підлозі, на кухні і навіть у ванній.

  Зверніть увагу, що ряд іменників у присвійний відмінку позначає обставина місця (будинок, магазин, клініка і т.д.) і завжди вживається з означеним артиклем в англійській мові: at the doctor’s, at the dentist’s, at the vet’s, at the butcher’s, at the chemist’s, at the cleaner’s і т.д.

 8. Перед назвами граматичних категорій також вживається визначений артикль:

  Some verbs are never used in the Passive Voice. — Деякі дієслова ніколи не використовуються в пасивному заставі.

Не забувайте, що і в цих випадках бувають винятки, коли замість означеного артикля використовуємо невизначений або нульовий. Кожну ситуацію слід розглядати окремо і звертати особливу увагу на категорію іменника.

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

 • «Нульовий артикль в англійській мові»
 • «Невизначений артикль в англійській мові»
 • «Розташування артикля в англійській мові»
 • «Артиклі з іменниками у функції додатки»

Після ознайомлення з ними рекомендуємо пройти наступний тест: «Тест # 1 на вживання артиклів в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>