In Науки By Яна

Вибір слова: study / learn

На шляху вивчення будь-якої мови виникає безліч складнощів, одна з яких може полягати в тому, що одне і те ж слово рідної мови може перекладатися двома, трьома і більше словами іноземної мови, залежно від відтінку значення. Буває і зворотна ситуація, наприклад, вивчає людина слово get, шукає його в словнику і бачить картину з величезної кількості різних слів, синонімічних і не дуже: отримати, заробити, завоювати, приходити, застати, зрозуміти, усвідомити і т. Д. Тільки практика спілкування й обов’язкове вивчення слова не саму по собі, а в контексті, дозволяє «навчитися плавати в цьому морі слів». Про дієслові get ви можете докладніше почитати в наступних статтях нашого блогу: «Фразовий дієслово get — частина 1» і «Фразовий дієслово get — частина 2». А в цій статті ми розберемо дієслова study і learn.

Почнемо з того, чи є взагалі різниця між цими словами? Або не варто навіть забивати собі голову такими нюансами? I learn English, I study English. Сенс той же самий, але все-таки різниця є, і часом вона буває дуже істотна. Навіть новачки у вивченні англійської мови не скажуть: I learn at school, тут напрошується дієслово study.

Отже, study — це процес вивчення. Слово має більш формальне і вузьке значення, ніж learn. Якщо ви хочете сказати, що людина вчиться в якомусь навчальному закладі (школа, інститут, університет), потрібно використовувати саме цей дієслово. Якщо ви готуєтеся до іспиту, ви теж study, а не learn. Якщо ви вчитеся на когось, ви теж використовуєте дієслово study.

She studies to become a psychologist. — Вона вчиться, щоб стати психологом.

He studied at Massachusetts Institute of Technology. — Він вчився в інституті технологій.

This term students are going to study Shakespeare. — У цьому семестрі студенти вчитимуть Шекспіра.

Дієслово to learn позначає придбання знань, навичок, це не тільки процес навчання, але й результат. Якщо ви навчилися чогось, ви теж скажете це англійською мовою, використовуючи дієслово learn. Також у вираженні: дізнатися щось нове (to learn something new) використовується цей дієслово. Якщо study — це навчання свідоме, то learn — може проходити і неусвідомлено.

A child learns its first language. — Дитина вчить свою першу мову.

Samantha has learned some new Japanese words today. — Саманта сьогодні вивчила кілька нових слів на японському.

З наступними прикладами різниця між study та learn стане ще більш очевидною:

He has been studying all day but he thinks he has not learned anything. — Він навчався весь день, але думає, що так нічого і не вивчив.

One can learn to drive a car without studying it. — Можна навчитися водити машину, не навчаючись цьому спеціально.

After learning something you take an exam in life. After studying something you take an exam at the university. Every day you learn new things in life but you study a special subject. — Після того, як ви вчите щось, ви складаєте іспит в житті. Після навчання чогось ви складаєте іспит в університеті. Кожен день ви дізнаєтеся щось нове в житті, але вчіть ви певні предмети.

У російській мові різницю між цими словами передати дещо складно, але у вищезгаданому висловлюванні вона досить очевидна.

І наостанок для просунутих студентів пропонуємо відеоролик, де різниця між learn і study пояснюється англійською мовою:

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>