In Науки By Вікторія

Вибір слова: look for / seek / search for

Темою чергової статті в категорії «Лексика англійської мови» став вибір слова «шукати», яке представлене трьома дієсловами-синонімами. Слід зазначити, що кожне з цих слів широко вживається в мові, тому використання кожного з них не повинно викликати труднощів, тим більше що часто слова можуть бути взаємозамінними.

Вибір слова: look for / seek / search for — у значенні «шукати, розшукувати, підшукувати»

Ми вдаємося до використання цих трьох дієслів, коли хочемо сказати, що шукаємо щось. Але процес пошуку може бути різним, як і цілі, які ми при цьому ставимо. Давайте вивчимо відтінки значень кожного з цих слів.

Перший дієслово look for (який є фразовим) бере собі в синоніми дієслово seek, коли використовується за призначенням — шукати (кого-небудь, що-небудь), підшукувати, розшукувати.

She is looking for her husband. — Вона шукає свого чоловіка.

I’m looking for a job. — Я шукаю роботу.

Найчастіше дієслово seek вживається в тому випадку, якщо мова йде про неживий предмет. А саме в такому контексті — з його допомогою «шукають» які-небудь конкретні або абстрактні предмети (явища). Але й «пошуки» одушевленого особи теж мають місце бути. Якщо ж ми додамо до цього дієслова слово out, в перекладі з’являться додаткові приставки — розшукувати, відшукувати.

Ann is going to seek her fortune in Australia. — Ганна відправляється спробувати щастя в Австралії.

I will seek you out wherever you may hide yourself. — Я знайду тебе, де б ти не переховувався.

Those who seek will find. — Хто шукає той знайде.

We did not expect the weather to change so soon that’s why we had to seek shelter form the rain under a tree. — Ми не думали, що погода так швидко зміниться, тому нам довелося шукати укриття від дощу під деревом.

Наш третій синонім search for ближче за смисловим наповненням до дієслова seek for, адже він теж має значення «шукати, розшукувати, відшукувати», але з іншим відтінком. Зазвичай, використовуючи це слово, ми намагаємося сказати, що нас обшукували, розглядали; що у нас намагалися щось виявити, а для цього досліджували і оглядали. Іноді присутній і негативна конотація — шарить, обшарювати, проникати.

They were searched at the airport. — Вони пройшли огляд в аеропорту.

I’ve searched my flat but I can not find that ring. — Я обнишпорив всю квартиру, але не можу знайти те кільце.

Doctors are searching for new treatment. — Доктора шукають новий спосіб лікування.

Зверніть увагу на відмінність між search і search for. Якщо ви говорите I search a place or person, ви маєте на увазі, що обшукувати когось або досліджуєте яке-небудь місце в пошуках чого-небудь. Якщо ж в ходу search for, ви підкреслюєте, що зайняті пошуками кого-небудь або чого-небудь в повному розумінні цього слова. Порівняйте:

I searched the bedroom for my watch. — Я обшукав спальню, намагаючись знайти годинник.

I searched for my watch. — Я шукав годинник.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>