In Науки By Вікторія

Вибір слова: honest / upright / conscientious / scrupulous / honourable

Чесність є одним з найбільш затребуваних якостей людини в будь-які часи. Звичайно, не всі ним володіють, але багато цінують щирість у стосунках. Коли ви даєте характеристику кому-небудь, ви перераховуєте риси характеру цієї людини. Ви хочете сказати, що людина щира або чесний. Тому берете словник і бачите, що у прикметника «чесний» п’ять варіантів перекладу. Як розібратися в цих синонімах, і який з них вибрати?

Вибір слова: honest / upright / conscientious / scrupulous / honourable — у значенні «чесний, добропорядний, справедливий»

Зараз ми говоримо про людину, яка не схильний обманювати. Він керується у всіх своїх діях нормами моралі. Таку людину ми іменуємо «чесним». Найбільш широким значенням володіє перше слово — honest. З його допомогою можна назвати будь-якої людини, нездатного брехати, брати чуже, порушувати закони дружби, грішити, нехтувати своїми зобов’язаннями або несумлінно ставитися до дорученої йому справи. Ця людина не буде вчиняти будь-яких вчинків, що не схвалюваних суспільством.

To be honest, I did not really enjoy the party. — Якщо сказати чесно, мені правда не сподобалася вечірка.

She was honest with her husband. — Вона нічого не приховувала від чоловіка.

She is too honest to take your things without permission. — Вона занадто чесна, щоб брати твої речі без дозволу.

Використовувати слово honest можна стосовно до будь-якій людині, і в різних ситуаціях це прикметник матиме певний відтінок значення. Наприклад, якщо ми говоримо honest woman, то підкреслюємо її моральність і чистоту; якщо ми говоримо про працівника honest worker, то робимо акцент на його порядності та сумлінності.

Властивість, яке ми називаємо словом honest може бути як вродженим, так і з’явилися в процесі виховання. А ось другий наш синонім — upright — має на увазі у своєму значенні саме ту чесність, яка закладена в характері, а не вихованні. Людина, якість якого виражено словом upright не вміє лукавити, прагне діяти відповідно до істиною, відкрито висловлює свої думки, почуття і ставлення до людей. Варіанти перекладу даного слова можуть бути такими: прямодушний, прямий, справедливий, чесний.

She was an upright woman that’s why she could not flatter anyone. — Вона була прямою людиною і тому не могла нікому лестити.

He behaved as any upright citizen would have under the circumstances. — Він вів себе так, як повів би себе будь добропорядний громадянин в даних обставинах.

Наступні три слова — conscientious / scrupulous / honourable — позначають властивості характеру, які були придбані в процесі виховання. І виявляється ця чесність не стільки в усному спілкуванні з людьми, а у відношенні до оточуючих чи до взятих на себе зобов’язаннях.

Якщо ми хочемо показати, що ця людина у своїх вчинках керується поняттями справедливості і добра, що він не сприймає нетактовність або несумлінність, ми вибираємо слово conscientious: a conscientious worker — сумлінний, старанний працівник.

He was too kind and conscientious to leave me alone. — Він був занадто добрий і совісний, щоб залишити мене одну.

Якщо ми хочемо показати, що у людини розвинене дуже сильне почуття обов’язку, яке змушує його педантично дотримуватися всіх норм і вимоги моралі навіть у дрібницях, ми зупиняємося на слові scrupulous, яке можна перекласти як «педантично чесну, сумлінну, педантично порядна».

He’s very scrupulous about making sure that all the facts are checked. — Він був дуже педантичним, коли прагнув упевнитися, що всі факти перевірені.

He was scrupulous in the fulfillment of the task. — Він сумлінно виконував поставлене завдання.

Якщо ми хочемо показати, що людина поводиться відповідно до почуттям честі, згідно професійній етиці, нам підходить слово honourable.

He tried to be honourable and to do what the honour of his profession dictated. — Він намагався бути чесним i слідувати етиці своєї професії.

Всі перераховані синоніми можуть управляти формами about smth. (Smb.), About doing smth., In (doing) smth., As to smth. А honest може ще використовувати з with smb. Наприклад: he was honest with the doctor, he was honourable about her friend.

Вибір слова: honest / upright / conscientious / scrupulous / honourable — у значенні «який свідчить про чесність, порядність і справедливості».

На початку статті ми говорили про відтінки значень у п’яти синонімів, якими ми визначаємо чесної людини. Але ці слова також визначають і спосіб життя, думки, наміри, почуття, слова, роботу, в яких ця чесність і сумлінність проявляється.

Між синонімами зберігаються ті ж смислові відмінності, що і в значеннях про людину: an honest attempt (чесна спроба), honourable intentions (благородні наміри), upright conduct (чесна поведінка, що свідчить про прямоті), honest thinking (чисті, чесні помисли), upright protest (чесний, відкритий протест), a conscientious piece of work (сумлінна робота), conscientious approach to the work (свідоме ставлення до роботи), a scrupulous decision (ретельно зважене рішення), scrupulous translation (точний переклад), honourable service ( бездоганна служба, наприклад, в армії).

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>