In Науки By Вікторія

Вибір слова: excuse / forgive / pardon

Без цих слів важко уявити своє життя. Всі ми робимо помилки, когось ображаємо, завдаємо біль і допускаємо промахи. Це може бути якесь незначне подія (наприклад, наступили на ногу комусь), або щось серйозне (образили людину, зрадили його і т.д.). І тут на перший план виходять слова, за допомогою яких ми намагаємося вибачитися або попросити прощення. Як же це роблять англійською мовою? Давайте розглянемо три синоніми.

Вибір слова: excuse / forgive / pardon — у значенні «вибачати, прощати»

Коли ми когось вибачаємо або прощаємо, ми тим самим знаходимо виправдання вчинкам цієї людини, вважаємо його провину несуттєвою і відмовляємося від покарання або помсти. Перше слово з нашого списку відповідає за незначні промахи і провини, помилки випадкового характеру, ненавмисне порушення правил поведінки.

She asked him to excuse her for being so rude. — Вона попросила у нього вибачення за свою грубість.

Nothing can excuse what he did. — Ніщо не може послужити виправданням того, що він зробив.

Please, excuse me for arriving late. — Будь ласка, вибачте мене за запізнення.

А ось дієслово forgive передбачає більш серйозні провини. І в даному випадку ображений виявляє не поблажливість, а великодушність і здатність забути образу чи образи.

I’ve apologized but I do not think she’ll ever forgive me. — Я вибачився, але я не думаю, що вона мене коли-небудь пробачить.

Mike would never forgive himself if anything happened to the children. — Майк б ніколи себе не пробачив, якби з дітьми щось трапилося.

I forgive you for everything. — Я вам все прощаю.

Третій синонім, слово pardon, вживається в двох основних випадках. У ситуаціях морального і юридичного конфлікту, а також в богословських текстах це дієслово визначає серйозні провини проти моральних підвалин або норм поведінки, прийнятих у суспільстві. Від цих проступків страждає не тільки дійова особа, а й все оточення. Тому, використовуючи слово pardon, ми повідомляємо, що винуватець був прощений і формально звільнений від покарання:

They were granted a free pardon. — Їх помилували.

Pardon me, and kill me not, and so may God pardon thee (бібл.) — Змилуйся наді мною і не вбивай мене, і бог помилує тебе.

Якщо мова йде про ситуації психологічного конфлікту або порушення етикету, pardon є точним синонімом дієслова excuse:

Pardon my ignorance, but what exactly is mechatronics? — Пробачте мені мою безграмотність (моє невігластво, незнання), що таке мехатроніка?

В англійській мові існує ще два слова зі значенням «прощати», але вони є специфічними і тому вживаються дуже рідко у вузькому контексті. Дієслово condone збігається з forgive за значенням, але в стилях мови, пов’язаних з судочинством і богослов’ям, набуває термінологічний характер:

We condone everything in this country — treason, falsehood, cruelty. — У цій країні ми прощаємо все: зраду, брехню, жорстокість.

У другого дієслова remit дуже вузьке значення, а саме «звільнити від накладеного покарання», а використовується він лише в таких висловах: to remit sins (відпустити гріхи), to remit a sentence (скасувати вирок, помилувати).

Всі названі синоніми керують прямим доповненням у формі іменника, яке і визначає зміст проступку — to excuse faults. Наші три основні дієслова — excuse / forgive / pardon — можуть мати при собі і герундій — to forgive my saying so.

Вибір слова: excuse / pardon — у значенні «вибачте, вибачте, прошу вибачення»

Як зрозуміло з назви, мова піде про ввічливій формі звернення, коли нам потрібно вибачитися або попросити прощення. У такій ситуації excuse me і pardon me є точними синонімами, які виражають ввічливе звернення до когось, ввічливий протест або співчуття про сказане чи зроблене.

Excuse me, does this bus go to Trafalgar Square? — Пробачте, цей автобус їде до Трафальгарській площі?

Oh, excuse me, did I take your seat? — О, вибачте, я зайняв ваше місце?

Excuse me, but you are wrong. — Вибачте, але ви неправі.

Pardon me, can I just get pass? — Вибачте, я можу пройти?

Pardon me but are not you forgetting something? — Пробачте, а ви нічого не забуваєте?

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>