In Науки By Вікторія

Вибір слова: discuss / argue / debate / dispute

Чотири дієслова, представлені в цій статті, мають таким значенням, яке супроводжує нас завжди. Адже спілкуючись з людьми, ми раз у раз обговорюємо якісь цікавлять нас теми, сперечаємося з приводу і без, наводимо свої аргументи або докази на користь того чи іншого думки, намагаючись довести свою правоту. І тільки в гарячій дискусії і суперечці і народжується істина. Саме про слово «обговорювати» ми і поговоримо.


Вибір слова: discuss / argue / debate / dispute — у значенні «обговорювати, сперечатися, дебатувати, дискутувати»

Відмінність одного синоніма від іншого базуватиметься на наступних ознаках: характер аргументу, тема обговорення, тип обговорюваного питання; форма і характер обговорення. Перший наш дієслово discuss, переводить як «обговорювати щось, тлумачити про що-небудь», визначає обмін думками для того, щоб з’ясувати істину. Тому потрібно розглянути всі факти й умовиводи, щоб підтвердити або спростувати точку зору кожного. Обговорювати можна будь-яке питання — побутовий, науковий, політичний, державний і т.д. Більш того, обговорення може відбуватися в будь-якому стилі.

Have you discussed this matter with anyone else? — Ви обговорили з ким-небудь ще цю справу?

I am not at liberty to discuss this with you. — Я не маю права обговорювати це з вами.

The audience was invited to stop behind to discuss the play with its author. — Глядачів попросили залишитися після вистави, щоб обговорити п’єсу з автором.

They were discussing me. — Вони говорили про мене.

Другий синонім argue — відстоювати, аргументувати — дуже схожий за смисловим значенням на discuss, якщо мова йде про широкий діапазон тем для обговорення. Але, на відміну від першого дієслова, має на увазі одну єдину правильну точку зору, яку шляхом переконання людина і намагається донести до співрозмовників. Тому, всі докази є односторонніми, підтверджуючими тільки свої власні судження людини, або спрямованими проти думки іншої людини.

Let’s not argue the point. — Давайте про це не сперечатися.

He argued that the money should be shared. — Він доводив, що гроші слід розділити.

Do not try to argue with her. — Не намагайся з нею сперечатися.

Переходимо до третього дієслову debate. Він подібно попередньому описує ситуацію, в якій стикаються різні (часто протилежні) точки зору. Але це дієслово призначений для позначення публічного обговорення серйозних моментів (наприклад, дебати в державних органах).

These issues need to be debated openly. — Ці питання необхідно обговорювати відкрито.

They will debate it when Parliament meets. — Вони обговорять це, коли парламент приступить до роботи.

They have been debating for several hours without reaching the conclusion. — Вони дискутували вже кілька годин, але так і не прийняли ніякого рішення.

У англійської розмовної мови цей дієслово вживається іноді з жартівливим відтінком, позначаючи суперечку з різними думками, але не у вигляді публічного виступу.

We are still debating whether to go out tonight or not. — Ми все ще гаряче обговорюємо, йти нам куди-небудь сьогодні чи ні.

Четвертий синонім dispute близький за значенням до argue і debate, але він має на увазі бурхлива суперечка, а тема цієї суперечки часто стосується побуту.

They disputed whether to wait or not. — Вони сперечалися, чекати їм чи ні.

Some husbands and wives are always disputing. — В інших сім’ях чоловіки і дружини часто сперечаються.

Dispute також може позначати публічну або організовану дискусію, але в цьому значенні дієслово вживається все рідше у сучасній англійській мові.

I dispute that point. — Я заперечую цей пункт.

The will was disputed. — Заповіт було опротестовано.

Перші три слова — discuss, argue, debate — мають ще одне значення «обмірковувати, зважувати, вирішувати». У дієслова argue є і таке значення — наводячи аргументи, умовляти або відмовляти кого-небудь зробити щось. А ось у слова dispute одним зі значень є наступне — оскаржувати, піддавати сумніву.

Усі дієслова керують прямим і запропонованим доповненнями, що позначають тему спору. У випадку з прийменниковими доповненнями необхідно запам’ятати такі прийменники: dispute about / over, argue / debate up (on) / about / over / round. До дієсловам також приєднується запропоноване доповнення (with smb), що іменує співрозмовників в суперечці.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>