In Науки By Вікторія

Вибір слова: awake / awaken / wake / waken / arouse

Ця стаття присвячена п’яти словами, які складають її назву. Їх назвеш синонімами лише в тому випадку, якщо вони використовуються як дієслів. Але ці ж слова в такому ж незмінному стані можуть бути й іншими частинами мови англійської мови, і про це не варто забувати. Більше того, їх усіх (крім останнього) пов’язує спільний корінь, через якого ці слова і плутають. Тому щоб уникнути помилок надалі і розібратися, коли нам знадобляться ці слова, ми поговоримо про кожного з них окремо.

Вибір слова: awake / awaken / wake / waken / arouse — які це частини мови?

Першим на «килим» вирушає слово awake. Це предикативное прикметник (predicative adjective), тобто ім’я прикметник, який використовується у функції предикатива (присудка). Наприклад:

Are you awake or asleep? — Ви спите чи ні?

Her father stayed awake till she came back home. — Її батько не засинав, поки вона не повернулася додому.

Це ж слово є і дієсловом. Якщо воно використовується як перехідного дієслова, то має таке значення: будити. Якщо ж ми говоримо про дієслово непереходном, то перекладаємо: прокидатися.

It’s quite difficult to awake from a sound sleep. — Досить важко прокинутися від міцного сну.

The singing of the birds awoke me early in the morning. — Спів птахів розбудило мене рано вранці.

У дієслова awaken є таке ж значення, як і у перехідного awake. Тому в цьому сенсі вони є синонімами. Але на відміну від нашого першого слова, це дієслово в основному вживається в переносному сенсі: пробуджувати, пробудити (будь-які почуття або емоції, бажання) в кому-небудь; змусити усвідомити когось (що-небудь).

The song awakened painful memories. — Пісня пробудила болючі спогади.

Would you be so kind to awaken to his responsibilities? — Ти не міг би нагадати йому про його обов’язки?

І відзначте: що перший дієслово awake — неправильний. Його форми: awake, awoke, awoken. Другий же дієслово є правильним, тому і створює форми минулого часу за допомогою закінчення — ed.

Переходимо до третього слову wake. Якщо ми користуємося ним як іменником, то працюємо зі значеннями «пильнування біля труни, поминки», «кільватер». Але нас зацікавить значення цього слова в якості дієслова (непереходного і перехідного). У першому випадку ми говоримо про те, що хтось прокидається. А в другому — що хтось когось буде. Як ми бачимо, абсолютний синонім слова awake. І не тільки йому. Будити спогади і почуття він може з таким же успіхом, як і дієслово awaken.

She woke with a start. — Вона раптово прокинулася.

I’ve only just woken up. — Я щойно прокинувся.

Take care not to wake the baby. — Дивись, чи не розбуди дитини.

Наступним є слово waken з аналогічним значенням — будити, розбудити, пробудити. І якщо цей перехідний дієслово відповідає слову awaken, а саме прямому значенням, то неперехідний варіант використовується в значенні переносному, про який сказано вище — пробудити щось в комусь.

I shook him but he did not waken. — Я потряс його, але він не прокинувся.

It’s not fair to waken hopes in someone first and then to defeat them. — Несправедливо спочатку пробудити надії у людини, а потім зруйнувати їх.

Заключним словом стало дієслово arouse, який хоч і не є однокореневі словом до всіх інших слів, але використовується як синонім у значеннях «будити, розбудити» і «пробудити, збуджувати, викликати» (в переносному сенсі). До речі, значення «сексуального збудження» теж має місце бути в даному випадку.

Interest was aroused. — У неї прокинувся інтерес.

Women become sexually aroused as quickly as men. — Жінки збуджуються так само швидко, як і чоловіки.

It’s very difficult to arouse a man if he is sleeping like a log. — Дуже важко розбудити людину, яка спить мертвим сном.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>