In Граматика By Вікторія

Взаємні займенники в англійській мові

Взаємні займенники в англійській мові (reciprocal pronouns) — найменша група займенників серед інших. Чому найменша? Тому що вона включає всього два займенники, а саме, each other і one another. Переклад перший — один одного, а другого — один іншого.

В англійській мові між цими взаємними займенниками є невелика різниця. Займенник each other відноситься до двом особам, а one another — до більшої кількості. Але ця різниця дуже часто не дотримується, тому можна сказати, що ці два взаємних займенники в англійській мові практично взаємозамінні.

They have known each other for five years. — Вони знають один одного п’ять років.

I guess they love each other. — Гадаю, вони люблять один одного.

We call each other three times a week. — Ми зідзвонюємося (дзвонимо один одному) три рази на тиждень.

The two reports contradict each other. — Ці два повідомлення суперечать один одному.

Why are they afraid of each other? — Чому вони бояться один одного?

Do not you see that they need one another? — Ти хіба не бачиш, що вони потрібні один одному?

The students were whispering to one another during the exam. — Студенти перешіптувалися між собою під час іспиту.

My children always help one another. — Мої діти завжди допомагають один одному.

Why did our ancestors eat one another? — Чому наші предки їли один одного?

What are the reasons why people love one another? — Чому люди люблять один одного?

Якщо необхідно вжити прийменник з цими займенниками, ми ставимо його перед цілим нероздільним займенником, тобто перед словами eacheach other) і oneone another). Наприклад: for each other — один для одного; without one another — один без одного; from each other — один від одного; with one another — один з одним; upon each other — один на одного; into one another — один з одним.

They know everything about each other. — Вони знають все один про одного.

The colors ran into one another. — Кольори переходили один в іншій.

Mary and Kate hit one another. — Мері і Кейт побили одна одну.

We have no secrets from one another. — У нас немає секретів один від одного.

Взаємні займенники в англійській мові можуть вживатися у формі присвійного відмінка: each other’s і one another’s.

This social net was letting friends spy on each other’s chat. — Ця соціальна мережа дозволяла друзям стежити за чатами один одного.

They checked each other’s work. — Вони перевірили роботу один одного.

If we could feel one another’s pain, how would that change us? — Якби ми могли відчувати біль один одного, як би це змінило нас?

They are cutting one another’s throats. — Вони смертельно ворогують.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>