In Граматика By Вікторія

Вживання умовного способу в англійській мові

Ця стаття є продовженням теми «Умовний спосіб в англійській мові». У першій статті ми з’ясували, що собою представляє умовний спосіб, і які форми воно має. Зараз же нам належить визначити, а коли і де вживається це спосіб. Щоб грамотно використовувати умовний спосіб в англійській мові, необхідно добре розбиратися в структурі складнопідрядного речення і знати їх типи. Про це ви cможете незабаром прочитати в статті під назвою «Підрядні речення в англійській мові». Як ми пам’ятаємо, в англійській мові є дві форми умовного способу — Subjunctive I і Subjunctive II. Перший тип включає прості форми умовного способу, а другий — складні. Ось у такій класифікації ми і розглянемо вживання умовного способу в англійській мові.

Вживання Subjunctive I

Прості форми умовного способу в англійській мові необхідні:

 1. У придаткових умовних пропозиціях в англійській мові, які виражають нереальне умова (умова, яку виконати неможливо). У цьому випадку форма простого минулого часу (Past Simple) відповідає подіям сьогодення (майбутнього часу), а форма минулого досконалого часу (Past Perfect) — подіям минулого.
 2. If I were you, I should (would) do this work. — Якби я був на твоєму місці, я б зробив цю роботу.

  If she had not been busy yesterday, she would have spoken to him. — Якби вона не була зайнята вчора, вона б поговорила з ним.

 3. У придаткових додаткових пропозиціях після дієслова wish, який висловлює жаль з приводу невиконаного дії. У цьому випадку вживання умовного способу в англійській мові відповідає теперішнього часу, якщо ми маємо форму Past Subjunctive, і до минулого часу при використанні Perfect Subjunctive.
 4. I wish I knew how to handle it. — Шкода, що я не знаю, як з цим звертатися.

  I wish I had known how to do it. — Шкода, що я не знав, як це зробити.

 5. У підрядних реченнях з обставиною способу дії, які вводяться спілками as if (як якби) і as though (наче б). Одночасність з подіями головного речення буде виражати форма Past Simple (дія малоймовірно), а за передування подіям головного речення відповідає форма Past Perfect (дія нереально).
 6. She looked at me as if she saw me for the first time. — Вона подивилася на мене, як начебто бачила вперше.

  She spoke English so well as though she had been to England. — Вона так добре говорила англійською мовою, як ніби вона побувала в Англії.

 7. У пропозиціях після таких виразів, як it’s (high) time (пора / давно пора) і if only (якби).
 8. It’s about time you knew how to behave. — Пора б тобі знати, як себе вести.

  If only I had know it then. — Якби тільки я знав це тоді.

Вживання умовного способу в англійській мові також мається на увазі в простих (часто окличних реченнях).

If he had some spare time! — Якби тоді у нього був вільний час!

У розмовній мові використовується конструкція «you (he) had better + основа інфінітива». Це не що інше, як форма Past Subjunctive. Переводимо ми її фразою «тобі (йому) б краще».

You’d better stay here for some days. — Тобі б краще залишитися тут на кілька днів.

Вживання Subjunctive II

Коли ж потрібно вживання умовного способу в англійській мові з наявністю складних (аналітичних) форм? Нижче вказані підходящі випадки:

 1. Використовуйте це спосіб в придаткових підлягають пропозиціях після виразів it is (was) strange / necessary / important / impossible / unlikely / essential / a pity / a shame, які переводяться як «дивно, необхідно, важливо, неможливо, малоймовірно, обов’язково, шкода» .
 2. It’s important that they should have finished the work. — Важливо, щоб вони закінчили роботу.

  It’s necessary that students should take part in all kinds of competitions. — Необхідно, щоб студенти взяли участь у всіх змаганнях.

 3. Умовний спосіб по другому типу ми також зустрінемо в придаткових додаткових пропозиціях після дієслів to suggest / to recommend / to demand / to insist / to order / to command (пропонувати, рекомендувати, вимагати, наполягати, наказувати).
 4. He ordered that the boy should be sent home at once. — Він наказав, щоб хлопчика негайно відправили додому.

  She suggested that we should not show the unfinished work. — Вона запропонувала, щоб ми не показували незакінчену роботу.

  They insisted that we should present the pupils ‘best works at the festival. — Вони наполягали, щоб ми представили на фестивалі найкращі роботи учнів.

  Зверніть увагу, що в науковій, публіцистичній літературі, а також в американському варіанті англійської мови допускається умовний спосіб з «голим» інфінітивом, опускаючи допоміжне дієслово should і частинку to.

  It’s desirable that she be at the studio at five. — Бажано, щоб вона була в студії до п’яти.

  They demanded that we record the song a second time. — Вони вимагали, щоб ми записали пісню вдруге.

 5. У підрядних реченнях після дієслів to think / to believe / to consider / to fear / to worry (думати, вірити, вважати, боятися, переживати) теж буде стояти умовний спосіб:
 6. They consider it strange she sould want to be a teacher. — Їм здається дивним, що вона хоче бути вчителем.

  I feared that I should disturb them. — Я боявся, що потурбував їх.

 7. У головному реченні з підрядним уступітельние, який вводиться такими англійськими спілками як if, even though, є місце для умовного способу:
 8. If he even talked to the others, he would be misunderstood. — Навіть якби він поговорив з іншими, його б не зрозуміли.

 9. Умовний спосіб ми зустрінемо і в умовних пропозиціях, в яких замість придаткового використовується оборот but for, що має негативне значення.
 10. But for Tom, I would not finish my work. — Якби не Том, я б не закінчив свою роботу.

  І, нарешті, вживання умовного способу в англійській мові можна помітити в простих реченнях і в окличних (питальних) пропозиціях зі словами why / how / who.

  It would be a great pleasure to help her. — Було б великим задоволенням допомагати їй.

  How should he know about it? — Як би він дізнався про це?

Як ми бачимо за змістом статті, тема умовного способу досить обширна і зовсім не така проста. Інформації дуже багато, так як випадків вживання цього способу теж чимало. Безумовно, ви не запам’ятаєте всю теорію, але вивчити це нахилення можна, якщо постійно відпрацьовувати на листі необхідні конструкції. Як говориться, практика, практика і ще раз практика.

Пройдіть тест «Тест на умовний спосіб в англійській мові», щоб закріпити матеріал.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>