In Науки By Світлана

Вживання приставок il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-

Приставок або префіксів (термін, частіше вживається в американській лінгвістиці) існує величезна безліч. Також як і в російській мові, ці приставки можуть повністю міняти значення слова. Сьогодні ми розглянемо приставки il -, ir -, im -, in -, un -, dis -, mis -, non -, що мають від’ємне або протилежне значення, які ми вживаємо з іменниками, прикметниками або дієсловами.

 1. Il — вживається зі словами, що починаються з приголосної l:

  Logicalil logical (логічний — нелогічний); legibleil legible (розбірливий про почерк — нерозбірливий).

 2. Ir — вживається зі словами, що починаються з приголосної r:

  Responsibleir responsible (відповідальний — безвідповідальний); replaceableir replaceable (замінний — незамінний).

 3. Im — як правило вживається перед прикметниками, що починаються з приголосної р:

  Politeim polite (важливий — нечемний); personalim personal (особистий — безособовий).

 4. In — найчастіше вживається:
  • Перед поєднанням букв ас: accuratein accurate (точний — неточний); activein active (активний — неактивний). HO un acceptable — неприйнятний.
  • Перед згодним з: coherentin coherent (зв’язний — нескладний); capablein capable (здатний — нездатний).
  • Винятки: in formal — неформальний; in articulate — невиразний.
 5. З префіксом un — можна утворити найбільшу кількість слів з ​​протилежним значенням, також він є основним при утворенні заперечення у дієслів. На жаль, не існує чіткого правила, коли і де його потрібно вживати. Тому слова з цим префіксом потрібно просто запам’ятовувати. Але існують деякі окремі випадки, які можуть вам допомогти:
  • Найчастіше вживається перед голосними в прикметників і причастиях: useableun usable (придатний — непридатний); attractiveun attractive (привабливий — непривабливий).
  • Перед приголосними: bearableun bearable (виносяться — нестерпні); dauntedun daunted (лякаючий — безстрашний); welcomingun welcoming (доброзичливий — недружній); naturalun natural (природний — неприродний).
  • Дієслова з un — найчастіше мають не негативне значення, а протилежне: doun do (застібати — розстібати); chainun chain (сковувати — звільняти).
 6. Префікс dis — може внести трохи плутанини в уживання негативних приставок, т. К. Dis — може вживатися перед голосними, також як і деякі інші приставки. У випадку з dis — потрібно просто запам’ятати, коли його вживають:
  • Прикметники і причастя: advantageousdis advantageous (переважний — невигідний); organizeddis organized (організований — неорганізований).
  • Слова, що починаються з вимовної h: harmoniousdis harmonious (гармонійний — негармонійний); hearteneddis heartened (натхнений — сумовитий).
  • З деякими словами, що починаються з приголосної: passionatedis passionate (пристрасний — безпристрасний); respectfuldis respectful (поважний — неповажний).
  • З іменниками і дієсловами: dis satisfy — не задовольняти; dis abuse — виводити з помилок; dis ability — інвалідність.
 7. Для того щоб краще запам’ятати приставу mis — асоціюйте її з чимось «неправильним», «помилковим», т. К. Найчастіше вона саме в цьому значенні вживається, mis — працює тільки з іменниками, дієсловами і дієприкметниками:

  Mis fortune — невдача; mis dial — набрати неправильний номер; mis leading — призводить до блуду.

 8. Останній префікс non — вживається досить рідко, він походить від частинки no, іноді може заміняти інші префікси (наприклад un -):

  Un professionalnon professional (непрофессиональный); non recoverableun recoverable (не відновляє).

Ці невеликі правила зможуть полегшити для вас розуміння вживання префіксів з від’ємним значенням, але, на жаль, існує дуже багато винятків, які необхідно просто запам’ятовувати. Якщо у вас є можливість, то краще всього кожен окремий випадок дивитися в словнику.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>