In Граматика By Вікторія

Вживання прийменників в англійській мові

Англійська мова, як і російська, має дві групи частин мови: самостійні і службові. До службових належать спілки, вигуки, частки, модальні слова, вигуки і приводи (prepositions). Саме приводами присвячена інформація в цій статті. Ви дізнаєтеся, які бувають прийменники в англійській мові і як їх правильно застосовувати. Адже від вживання прийменників в англійській мові залежить грамотність вашої мови.

Прийменник — це службова частина мови, яка виражає синтаксичну зв’язок між іменником, займенником, числівником і словами, що належать до інших частин мови. За своєю структурою прийменники бувають прості (on, near, for), складні (outside, into), складові (because of, in front of, in accordancde with). Існує й класифікація прийменників залежно від відносин, які вони висловлюють (прийменники тимчасові, просторові, напрями, причинні і т.д.).

Англійські прийменники та російські відмінки

Вибір прийменника в англійській мові може залежати і від того, про який російською відмінку йде мова. У російській мові шість відмінків. Ось які приводи їм відповідають:

 1. Називний відмінок (хто? Що?)

  дівчина — This girl wants to buy a bouquet of flowers. (без прийменника)

 2. Родовий відмінок (кого? Чого?)

  дівчата — The bouquet of this girl is lying on the table. (прийменник of)

 3. Давальний відмінок (кому? Чому?)

  дівчині — I am giving this bouquet to the girl. (прийменник to)

 4. Знахідний відмінок (кого? Що?)

  дівчину — My mother likes this girl. (без прийменника)

 5. Орудний відмінок (ким? Чим?)

  дівчиною — This bouquet of flowers is bought by the girl. (прийменники by / with)

 6. Місцевий відмінок (про кого? Про що?)

  про дівчину — I am talking about this girl. (прийменники about / of)

Більш того, багато дієслова, іменники, прикметники в англійській мові вживаються строго з певними приводами. Тому ці частини мови і слід вчити разом із прийменниками. Наприклад: дієслово to wait (чекати) обов’язково вимагає після себе прийменник for. Або дієслово to listen (слухати) використовують тільки з прийменником to. Прикметник proud (гордий) вимагає прийменника of, а використання прикметника satisfied (задоволений) можливе лише з прийменником with. Те ж стосується і іменників. За словами advantage / disadvantage (перевага, недолік чого-небудь) слід лише привід of, а після іменника damage (утрата, шкоду кому-небудь або чого-небудь) варто поставити саме прийменник to.

Найпоширеніші прийменники англійської мови

Вживання прийменників в англійській мові передбачає обов’язкове знання їх значень, варіантів перекладу і сфер застосування. Ми не будемо перераховувати всі прийменники англійської мови, а назвемо лише декілька найвідоміших. Значення інших і їх зв’язку з певними частинами мови слід уточнювати додатково.

 1. Прийменники напрямки:
  • to the left — наліво
  • to the right — направо
  • up — вгору
  • down — вниз
  • off — з
  • onto — на
  • towards — у напрямку до
  • away, from — від
  • through — через, крізь
  • out of — з
  • into — в
  • along — вздовж
  • past — мимо
  • across — через
 2. Прийменники місця розташування:
  • above — над
  • over — над
  • between — між
  • near, at, by, beside — близько, біля, у
  • behind — за, ззаду
  • under — під
  • below — під
  • outside — з
  • in front of — перед
 3. Прийменники часу:
  • at — в годинах
  • in — в місцях, роках
  • on — в днях
  • from — c, від
  • to — до якогось моменту
  • since — від якогось моменту
  • till — до
  • before — перед, до
  • after — після
  • about — близько, приблизно
  • for — протягом періоду часу
  • during — протягом + іменник
  • by — до якогось моменту
 4. Причинні прийменники:
  • because of — бо
  • in accordance with — згідно, відповідно до
  • on account of — внаслідок, через
  • thanks to — завдяки

Вживання прийменників в англійській мові можна назвати свого роду «наукою», так як ми вдосконалюємо свої пізнання в області прийменників протягом усього періоду вивчення англійської мови.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>