In Матеріали By Олександра

Аффіксація в англійській мові. Таблиця суфіксів іменників

Усім нам відомо, що практично кожна людина знає не менше десяти тисяч слів своєї рідної мови. Щоб ми могли вільно володіти іноземною мовою, нам необхідний словниковий запас в 6-8 тисяч слів, що вважається цілком достатнім. Але навіть ця цифра для початківців вивчати мову здається по істині величезною. Ситуація ще більше ускладнювалася б, якби не той факт, що велика кількість слів утворюються один від одного, і тому запам’ятати їх набагато легше. Ознайомившись і зрозумівши правила словотворення, ми зможемо швидко знаходити в нашій пам’яті лише одного разу почуте слово, якщо встановимо його прямий зв’язок з іншим, добре відомим нам словом.

Існує безліч способів словотворення, але, зрозуміло, почати необхідно з найбільш важливих і поширених з них. Одним з таких способів є аффіксація, про яку й піде мова в даній статті.

Якщо говорити простою мовою, аффіксація — це своєрідне збирання слів по шматочках, щось на зразок конструктора, в якому кожна частина буде нести певне смислове навантаження і відповідати за те, де і як може бути використано це ново зібране слово. На прикладі будь-якого російського слова ми може зібрати такий же конструктор. Отже, візьмемо слово «друг». Що ми зможемо утворити з нього, додаючи до нього суфікси, приставки або закінчення? Вийдуть наступні слова: подруга, дружба, дружити, доброзичливий, недруг і т.д. Всі ці слова мають один і той же корінь друг / друж, але зміст вони передають різний. Тобто ми бачимо, що додаючи ті чи інші частини слова, ми можемо сформувати абсолютно нові слова. Ангийский мову не виняток, і в ньому відбуваються такі ж процеси словотворення. Але крім того, що ми знаємо про сам процес словотворення, необхідно також знати значень суфіксів і префіксів, що допоможе визначити значення невідомих слів, утворених за допомогою суфіксів і приставок від знайомих.

Афікс (від лат. Affixus — прикріплений) — частина слова, що має граматичне значення і вносить деяку зміну в значення кореня. Афікси можна поділити на словотворчі, тобто утворюють нові слова, і словозмінної, тобто виражають ставлення слова до інших слів або до мовця. Щодо кореня словотворчі афікси розділили на що стоять перед ним — префікси, після нього — суфікси і всередині нього — Інфікси.

Для утворення слова, що відноситься до певної частини мови, використовуються певні суфікси і приставки. У першу чергу, мова піде саме про суфіксах, як про найбільш продуктивному афікси в англійській мові.

Таблиця суфіксів іменників

Значення суфікса Суфікс Приклади
Значення приналежність людини до політичної течії, професії або національності -ist

-an

-ian (-n)

-ean

specialist (спеціаліст), socialist (соціаліст), artist (художник)

historian (історик), librarian (бібліотекар), Italian (італієць)

musician (музикант), Iranian (іранець), Brazilian (бразилець)

European (європеєць)

Значення слідування вченню, теорії, політичному руху -ism capitalism (капіталізм), heroism (героїзм), socialism (соціалізм)
Значення заняття або посади дійової особи -ег

-or

-ee

-eer

-ant (-ent)

-ar

-ard

-ier

teacher (учитель), driver (водій), writer (письменник)

inventor (винахідник), actor (актор)

employee (службовець), referee (спортивний суддя)

auctioneer (аукціоніст), mountaineer (альпініст)

servant (слуга), assistant (асистент), student (студент)

beggar (жебрак, жебрак)

drunkard (п’яниця, алкоголік)

financier (фінансист)

Значення результату дії -ment

-ade

achievement (досягнення), arrangement (угода)

decade (декада), blockade (блокада)

Значення певного стану, режиму, ступеня відносин -hood

-ship

-cy

-acy

brotherhood (братство), childhood (дитинство)

leadership (керівництво), partnership (партнерство)

policy (політика), accuracy (точність), infancy (дитинство)

supremacy (перевагу)

Значення дії, стану, процесу, результату -age

-ing

-ence

-ance

-ion, -tion

-ition

-ation

-sion

-al

shortage (брак), leakage (витік), marriage (шлюб, подружжя)

hunting (полювання), painting (фарбування)

silence (мовчання), difference (відмінність)

importance (важливість), resistance (опір)

collection (збори, колекція), dictation (диктант, диктування)

competition (змагання)

preparation (підготовка), hesitation (сумнів, коливання)

decision (рішення), division (розподіл)

removal (видалення), arrival (прибуття), refusal (відмова)

Значення якості або стану -dom

-ness

-ty

-ity

-ancy

-ency

-y

freedom (свобода), kingdom (королівство), wisdom (мудрість)

readiness (готовність), darkness (темрява), kindness (доброта)

activity (активність), safety (безпека)

possibility (можливість), nationality (національність)

brilliancy (блиск, пишність), constancy (сталість)

fluency (швидкість), dependency (залежність)

perjury (лжесвідчення), modesty (скромність)

Значення місця дії, заняття або стану -ry

-y

bakery (булочна), surgery (кабінет хірурга), cookery (кулінарія)

factory (фабрика), laboratory (лабораторія)

Позначення тієї чи іншої галузі науки -ics physics (фізика), politics (політика), mathematics (математика)
Позначення осіб жіночої статі -ess

-ette

waitress (офіціантка), actress (актриса), poetess (поетеса)

usherette (білетерка)

Позначення національності -ese Chinese (китаєць), Japanese (японець)
Вираз зменшувального значення або відтінку зневаги -ie

-let

birdie (пташка)

cloudlet (хмарка), kinglet (царьок)

Позначення різних заходів -th length (довжина), growth (зростання), depth (глибина)
Позначення різних наукових понять -ture

-ure (-lure)

-sure

-ssure

mixture (суміш)

failure (помилка, промах)

measure (міра)

pressure (тиск)

Позначення загальних або абстрактних понять, об’єднань, груп -ty

-ity

-y

safety (безпека), royalty (монархія)

popularity (популярність)

honesty (чесність)

Суфікс, що має латинське походження -sis analysis (аналіз), diagnosis (діагноз)

У даній таблиці я спробувала зібрати найбільш поширені і продуктивні суфікси іменників. І хоча тут їх зібрано понад п’ятдесят найменувань, це зовсім не повний список.

Закінчуючи свою статтю, хотілося б дати пораду тим, хто вивчає англійську мову. Не варто боятися величезного числа різних суфіксів, приставок і закінчень у словах — досить розуміти сенс того чи іншого афікса і знати, в якій ситуації він може бути використаний.

Ви можете спробувати свої сили в утворенні іменників, пройшовши наступний тест:

 

Матеріали

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>