In Граматика By Вікторія

Артиклі з іменниками fruit і fish

Вищезазначені слова мають кілька значень і відтінків значень в англійській мові, а тому присутня різниця накладає свій відбиток на вживання артиклів з ​​іменниками fruit і fish. Щоб не ворожити, коли і який артикль англійської мови вжити, або не здогадуватися, яке саме значення даних слів є зважаючи, якщо при ньому саме такий артикль, ми розглянемо основні значення кожного із слів і визначимо, який детермінатив необхідно поставити в тому чи іншому випадку , а, може, не потрібно його ставити і зовсім. До речі, артиклі в якості детермінатівов займають початкове положення в іменних словосполученнях і визначають іменник в англійській мові, ідентифікуючи його або співвідносячи з контекстом.

Артиклі з іменником fruit

У іменника fruit кілька значень в досліджуваному нами мовою:

 1. Основне значення іменника fruit є аналогом російського слова «фрукти» (як рід їжі). Тут ми маємо справу з неісчісляемим іменником, який узгоджуватиметься з дієсловом в однині, у якого немає форми множини. Висновок: невизначеного артикля тут бути не повинно.

  People eat more fruit now than they used to. — Зараз люди їдять більше фруктів, ніж раніше.

  Fruit is useful. — Фрукти корисні.

  Forbidden fruit is sweet. — Заборонений плід солодкий.

 2. Крім свого основного значення, слово fruit служить для позначення різних видів фруктів. У цьому випадку воно абсолютно вільно вживається у множині, а, отже, не має при собі невизначеного артикля:

  Citric acid is found in many foods and in citrus fruits in particular. — Лимонна кислота входить до складу багатьох продуктів харчування, особливо у цитрусових.

  What are the local fruits? Mostly apples and cherries. — Які фрукти поширені в цій місцевості? В основному, яблука і ягоди.

 3. Якщо ми звернемося до ботаніки, то побачимо, що слово a fruit — fruits є також позначенням «плоду — плодів» якого-небудь рослини. Зараз ми говоримо про ботанічному терміні. Невизначений артикль потрібно лише з іменником в однині.

  This bush gives very delicious fruits. — Цей кущ плодоносить смачними фруктами.

 4. І не забудемо переносному значенні слова fruit (s), яке передбачає плоди, результати якої-небудь дії. Виходячи із значення, слово fruit в цій ситуації часто вживається в комбінації з прийменником of і з певним артиклем: the fruits of learning (плоди вчення), the fruits of labour (плоди праці), the fruits of efforts (плоди зусиль) і т. д.

Артиклі з іменником fish

Ім’я іменник fish, так само як і попереднє слово, має чотири основних значення. Ось саме вони нас і цікавлять, так як нам цікаво, які артиклі з іменником fish використовуються в кожному конкретному випадку.

 1. Будучи обчислюються, слово fish має форми як єдиного, так і множини: a fish — three fish — many fish. Але зверніть увагу, що ці форми збігаються в написанні. У назв різних видів риб також спостерігається збіг форм однини і множини. Якщо іменник використано в однині, невизначений артикль повинен бути присутнім.
  • a codsix cod (тріска)
  • a pikemany pike (щука)

  Fish travel long distances in the sea. — Риба в море переміщається на великі відстані.

  How many fish did you catch yesterday? — Скільки риби ти вчора зловив?

 2. Якщо ми стикаємося з формою fishes, відразу згадуємо, що в цьому випадку вона вживається у значенні «різні види риб» і узгоджується з дієсловом у множині, не маючи невизначеного артикля при собі.

  The boy was given a bright album on exotic fishes. — Хлопчику дали (подарували) яскравий альбом, присвячений екзотичних риб.

 3. Якщо досліджуване нами слово позначає продукт харчування, артиклі з іменником fish не використовуються, тому що воно неісчісляемо в цьому випадку:

  Fish is necessary for our health. — Риба корисна для здоров’я.

  Fish contains little fat. — У рибі майже немає жиру.

 4. Іменник fish може мати і збірне значення. Тоді його необхідно погоджувати з дієсловом у множині, забувши про невизначений артикль, якого тут не буде:

  How do fish breathe? — Як риба дихає?

  Fish are plentiful in those waters. — У тих водах водиться багато риби.

Ми поговорили про вживання артиклів з ​​іменником fish, але я не можу не згадати про фразеологічних одиницях, в яких присутня це слово. Якщо ви їх запам’ятаєте, вважайте, що тема закріплена:

It’s a pretty kettle of fish. — Це невдача, скрутне становище.

Timothy is an odd fish. — Тімоті — дивна людина.

He feels like a fish out of water. — Він відчуває себе не в своїй тарілці.

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

 • «Артиклі з назвами хвороб»
 • «Артиклі з іменниками, що позначають частини доби і пори року»
 • «Артиклі з іменниками, що позначають прийоми їжі»

Після ознайомлення з ними рекомендуємо пройти наступний тест: «Тест # 3 на вживання артиклів в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>