In Граматика By Вікторія

Артиклі з унікальними іменниками

У цій статті ми розглянемо не тільки вживання артиклів з ​​унікальними іменниками (articles with unique nouns), а й використання артиклів з ​​певною групою слів, які спеціально винесені в окремий список, тому що вони можуть трохи змінювати своє значення. Які імена іменники в англійській мові ми називаємо унікальними? Це слова, що позначають єдині у своєму роді предмети і явища. А так як ці предмети і явища одиничні, то вони вживаються з означеним артиклем. До таких слів належать:


 1. The atmosphere, the cosmos, the earth (Earth), the equator, the galaxy, the globe, the hemisphere — атмосфера, космос, земля (Земля), екватор, галактика, земна куля, півкуля
 2. The east, the west, the north, the south — схід, захід, північ, південь
 3. The ground, the horizon, the zenith, the weather — земля, горизонт, зеніт, погода
 4. The Milky Way, the moon, the North Pole, the North Star, the stars, the solar system, the South Pole, the Universe, the Arctic Circle — Чумацький шлях, місяць, північний полюс, Полярна зірка, зірки, сонячна система, південний полюс, всесвіт, Північне полярне коло
 5. The world, the pope, the sun, the sky, etc. — Світ, римський папа, сонце, небо і т.д.

Приклади використання артиклів з унікальними іменниками:

It was a civilization gone with the wind. — Це була цивілізація, зникла безслідно.

The ground was covered with yellow leaves. — Земля була встелена жовтим листям.

The sun’s rays pass through the atmosphere to warm the surface of the earth. — Сонячні промені проходять крізь атмосферу і нагрівають поверхню землі.

The North Star is a guiding star. — Полярна зірка є провідною зіркою.

The Galaxy we live in is called the Milky Way. — Галактика, в якій ми живемо, називається «Чумацький шлях».

Але зауважте, що в деякий стійких висловлюваннях, наприклад «East is East, and West is West and they shall never meet» артикль відсутній зовсім.

Якщо у перерахованих вище унікальних імен іменників є при собі описове визначення, то цілком можливо вживати в даних випадках невизначений артикль:

A young moon appeared in the sky. — На небі з’явився молодий місяць.

The books transported her into a beautiful world. — Книги перенесли її в прекрасний світ.

There was such a freezing cold wind, and such a heavy rain, that we all stayed indoors. — На вулиці дув такий пронизливий вітер і лив дощ, що ми всі залишилися вдома.

Однак і тут зверніть увагу на стійкі фрази, які вживаються лише в виразно існуючій формі. Наприклад: once in a blue moon — дуже рідко; to be over the moon — бути на сьомому небі від щастя; to cry for the moon — бажати чого-небудь неможливого.

Назви планет необхідно використовувати без артикля, тому що вони являють собою власні імена, які сходять до імен грецьких і римських богів і богинь.

Jupiter is the largest planet of the solar system. — Юпітер — найбільша планета сонячної системи.

We are probably all familiar with pictures showing the rings of Saturn. — Всі ми, напевно, бачили зображення кілець Сатурна.

Окремо скажемо про іменник Earth — Земля. Якщо воно використовується в значенні однієї з планет, то відповідно також вживається без артикля, та й пишеться з великої літери.

Much is written about man’s life on Earth. — О життя людини на Землі написано досить багато.

Як вживаються артиклі з унікальними іменниками, ми побачили. Переходимо до групи слів, про які згадувалося на початку статті. Мова йде про таких словах, как school (школа), college (колледж), university (университет), bed (постель, кровать), town (город), home (дом), church (церковь), hospital (больница), prison/jail (тюрьма), work (работа). Чому ми розглядаємо ці іменники окремо? Тому що вони часто вживаються як абстрактного поняття. Вони позначають не місце соціальної діяльності людини, а дія, пов’язана з цим місцем. У таких випадках артикль їм не потрібен:

 • To go to school = to study — вчитися
 • To be on the hospital = to be ill — хворіти, проходити курс лікування
 • To go to church = to believe in God — вірити в Бога
 • To go to bed = to go to sleep — йти спати, лягати спати
 • To be sent to prison / to be in prison = to be imprisoned for something — відбувати покарання (строк)
 • To be at work = to be busy — працювати, бути зайнятим на роботі

А ось і пропозиції, в яких можна зустріти ці слова в якості абстрактних понять:

Rosy refused to go to hospital unless I promised to look after her cat. — Роуз відмовлялася лягати в лікарню (на лікування), поки я не пообіцяла доглянути за її кішкою.

He studies finance at college. — Він вивчає фінансовий справу в коледжі.

Ten years in prison taught him nothing. — Десять років в’язниці (тюремного ув’язнення) нічому його не навчили.

У свою чергу, якщо ці слова використовуються у своєму первинному значенні, позначаючи певні об’єкти, місця, вони стають обчислюваними і можуть абсолютно спокійною вживатися як з невизначеним, так і з певним артиклем.

Sometimes, especially on rainy days, the castle looked like a prison. — Іноді, особливо в дощові дні, замок нагадував в’язницю.

The child goes to a prestigious school in Salisbury. — Дитина ходить в престижну школу в Салісбері.

There is an old military hospital in the area. — На цій території є старий військовий госпіталь.

Давайте запам’ятаємо, що в прийменникових фразах іменник town використовується без артикля, якщо воно протиставлено поняттю «за містом» (in the country), або ви вказуєте, що це місто, в якому ви перебуваєте:

I know that today she is meeting with her lawyer in town. — Я знаю, що сьогодні вона зустрічається з адвокатом в місті.

А також візьмемо до відома, що іменник home не супроводжується ні артиклем, ні приводом to:

There is no place like home. — В гостях добре а вдома краще.

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

 • «Артиклі з конкретними й абстрактними іменниками»
 • «Артиклі з іменами власними»
 • «Артиклі з географічними назвами»
 • «Артиклі з особистими іменами»

Після ознайомлення з ними рекомендуємо пройти наступний тест: «Тест # 2 на вживання артиклів в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>