In Граматика By Інна

Артиклі в англійській мові

Самое нелюбиме учнями явище в англійській мові — це артиклі. Нелюбов вони заслужили дуже неоднозначними правилами вживання, але, тим не менш, артиклі існують, і без них англійська мова втратить свою індивідуальність.

Загальні відомості про артиклях в англійській мові

У більшості випадків іменник супроводжується словами визначниками. У ролі таких слів можуть виступати артиклі англійської мови. Таке явище як артикль в російській мові відсутня, але в англійській мові артиклі є найбільш часто використовуваними визначниками.

Артиклі в англійській мові не є самостійною частиною мови і відповідно не мають граматичних категорій. У реченні вони ставляться перед іменником, або перед залежним словом іменника.

This is a house. — Це дім.

This is a big house. — Це великий будинок.

В англійській мові існують два артикля: невизначений (Indefinite Article) і певний (Definite Article).

Вживання артиклів залежить від наступних пунктів: чи є іменник власним або загальним, а останнє, в свою чергу, обчислювальним або неісчісляемим.

Невизначений артикль a (an) за своїм значенням дорівнює числу один, і відповідно вживається, як правило, перед обчислюваними іменниками в однині.

I have a car. — У мене є машина.

Форма a невизначеного артикля вживається перед словами, що починаються з приголосної літери: a house (будинок), a cup (чашка), a disk (диск).

Форма an вживається перед словами, що починаються з голосного звуку: an umbrella (зонт), an apple (яблуко), an egg (яйце).

Визначений артикль the вживається з обчислюваними і неісчісляемимі іменниками в однині та множині.

The apples are red. — Яблука червоні.

The cup is broken. — Чашка розбита.

The water is cold. — Вода холодна.

Як правило, артиклі в англійській мові не вживаються з іменами власними

Mary entered the room. — Мері увійшла до кімнати.

Хоча існують винятки з цього правила.

Who is there? A Mr.Green. — Хто там? Якийсь містер Грін.

Who is there? The Mr.Green. — Хто там? Той самий містер Грін.

Артиклі в англійській мові — це не просто коротенькі даремні слова. Вони несуть у собі емоційну і смислове навантаження, тому ігнорувати їх буде великою помилкою.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>