In Науки By Оксана

Англійські комунікативні кліше

Існує думка, що мислити штампами і кліше, використовувати шаблонні фрази — це непристойно. Але чи поширюється це думка на мова вивчає іноземну мову (школярів, студентів тощо)? Що краще з точки зору оволодіння культурою мови при вивченні іноземної мови: коли учень або студент відтворює красиві, але завчені напам’ять чужі мовні зразки, або коли він вживає «кострубаті», але свої словосполучення і роздуми? Вважаю, що мовні стандарти і кліше надають нашої мови грамотності, роблять її красивою, зрозумілою для інших. Вивчаючи іноземну мову, досить складно, навіть на найвищому етапі, швидко і коректно сформулювати свої думки. Особливо гостро ця проблема відчувається під час спонтанної мови (це стосується навіть вчителів). Щоб виробити навички та вміння швидко оформляти свої думки в пропозиції, тобто to speak fluently, необхідно використовувати в мові комунікативні кліше. По-перше, завдяки готовим комунікативним фразам мова красиво оформлена, пропозиції логічно пов’язані, таку промову приємно слухати. По-друге, довівши знання готових мовних фраз до автоматизму, що говорить, вживаючи те чи інше кліше, думає над наступною фразою. Таким чином, за допомогою комунікативних кліше дуже легко позбутися так званого лінгвістичного заїкання.

Пропоную класифікувати комунікативні кліше (відповідно до мотивами, ситуаціями і етапами висловлювання) згідно 9 групами:

  1. Початок висловлювання
  2. Продовження висловлювання
  3. Вираження своєї думки
  4. Протилежна точка зору
  5. Висловлення згоди
  6. Вираз незгоди, сумніви
  7. Прояснення ситуації, акцентування уваги
  8. Приведення прикладів, фактів
  9. Завершення висловлювання
Кліше Можливий варіант перекладу
1. Початок висловлювання (Opening)
I’d like to point out right at the beginning that … На самому початку хотів би відзначити (звернути увагу), що …
How by way of introduction I would go as far as to say that … У якості вступу я б сказав (хотів би сказати), що …
Just at the beginning I would go as far as to say that … На самому початку я б сказав (хотів би сказати), що …
It should be pointed out right as the beginning that … На самому початку необхідно зазначити, що …
We very clearly remember that … Ми дуже добре пам’ятаємо, що …
Today we’ll be taking a closer look at … Сьогодні ми більш детально розглянемо …
Let’s talk briefly about … Давайте поговоримо коротко про …
2. Продовження висловлювання (Continuing)
But right now our attention turns to … А зараз звернемо увагу на …
Now, let’s look at the situation in … А зараз давайте розглянемо цю ситуацію (напр. З іншого боку)
And now let’s turn to … А зараз перейдемо до …
I think what we can hope to do now is … Я думаю, що зараз ми можемо сподіватися зробити … (те, на що ми можемо зараз сподіватися, — це …)
What is likely to happen is … Швидше за все трапиться наступне …
Let’s move to another question. Давайте перейдемо до наступного питання.
Now it is going to be my pleasure to explain to you … Я із задоволенням (з радістю) поясню вам …
3. Вираз своєї думки (Opinion phrases)
I do not profess to be an expert on the subject of … Я не претендую на роль експерта в цьому питанні … (у питанні щодо …)
No one, I think, is challenging the view that … Думаю, ні в кого не викликає сумніву, що …
I am tempted to think that … Я схильний до думки, що …
I do not honestly think that … Я, чесно кажучи, не вважаю, що …
And now I’d prefer to talk about … rather than … А зараз я б хотів поговорити про …, а не про …
It strikes me that … Мене вражає, що …
I know from personal experience … Я зі свого досвіду знаю, що …
I hold the view that … Я дотримуюся точки зору, що …
Well, my personal feeling is … Моя особиста думка …
It’s my firm believe that … Я твердо переконаний, що …
As far as I am concerned … Що стосується мене, то …
It’s been my observation that … За моїми спостереженнями …
I am not so pessimistic as to suggest … Я не настільки песимістичний, щоб припустити …
I’ve got an impression that … У мене враження, що …
4. Протилежна точка зору (Contrasting point of view)
On the other hand … З іншого боку…
There is another side to this. Є й інша сторона.
There are 2 ways of looking at this … На це можна подивитися з двох сторін.
There are different views of … Існують різні думки щодо …
It would be a mistake to think that … Було б помилкою (неправильно) думати, що …
It is not a final word on the matter. Це не останнє слово в цій справі.
It does not necessarily mean that … Це не обов’язково означає, що …
Well, there’s been a debate about this. Про це ведуться суперечки.
I take a different view at … У мене інша думка щодо …
Opponents argue that … Опоненти стверджують, що …
Many people oppose the viewpoint that … Багато людей не підтримують точку зору, що …
There’s been mixed reaction to … Була неоднозначна реакція на …
5. Висловлення згоди (Agreement)
Yes, you’re quite right to say that … Ви абсолютно праві, коли сказали …
You are certainly correct to say that … Ви абсолютно праві, коли сказали …
You’ve been very right to say that … Ви абсолютно правильно стверджуєте, що …
No questions about it. Ніяких питань з цього приводу.
Well, exactly. That’s precisely what I was going to say. Абсолютно вірно! Це саме те, що я і хотів сказати.
I have almost no doubt that … У мене майже немає сумнівів, що …
I am 100% certain that … Я впевнений на 100%, що …
I have little doubt that … Я майже не сумніваюся, що …
6. Вираз незгоди, сумніви (Disagreement, uncertainty)
I can disagree. Я можу не погодитися.
I express strong objection to the idea that … Я вкрай не згоден з думкою, що …
I do not think it’s fair to say that … Не думаю, що справедливо стверджувати …
That’s where you are wrong about it. Саме в цьому ви неправі.
This does not seem to be so. Здається, що це не так.
There is continuing disagreement over … Постійно виникає розбіжність щодо …
There has been much disagreement over … Існує багато розбіжностей щодо …
It is rather questionable if … Досить сумнівно, якщо …
It looks very unlikely that … Малоймовірно, що …
It’s an impossible question to answer. На це питання неможливо відповісти.
I have considerable doubt as far as N. is concerned. Я дуже сумніваюся щодо N.
I doubt it very much, because … Я в цьому дуже сумніваюся, т.к …
I am rather vague about it. Я в цьому не дуже впевнений.
7. Прояснення ситуації, акцентування уваги (Clearing up, emphasizing)
Nobody would want to deny the fact that … Ніхто не стане заперечувати той факт, що …
And the thing that comes particularly strongly is … І особливо привертає увагу (виділяється) така річ, як …
One of the things that must be of concern (importance) to us is … По-перше, ми повинні звернути увагу на … (Для нас має велике значення, по-перше …)
I’d like to remind you that … Хотілося б нагадати, що …
We have to bear in mind that … Необхідно пам’ятати, що …
One has to bear in mind … Кожен повинен пам’ятати, що …
What we have to look forward to is … На що нам залишається сподіватися (чого нам можна очікувати), так це …
It’s from this angle that one must seriously consider this problem. Саме з цього боку необхідно серйозно підійти до цього питання.
It must be admitted that … Необхідно відзначити, що …
It immediately brings to mind … Це одразу нагадує (наштовхує на думку) про …
But one must not lose sight of the fact that … Не можна випускати з виду той факт, що …
The other thing that we should keep in mind is … Наступна річ (наступний момент), про яку (-ом) необхідно пам’ятати …
To go right to the heart of the problem I’d like to say that … Переходячи до суті проблеми, я хотів би сказати, що …
Yes, the strange thing about it is that … Так, дивним в цьому є те, що …
What I was greatly struck by is … Що мене вразило, так це …
I must make my reservation. Я повинен зробити застереження.
Reservation should be made. Необхідно зробити застереження.
8. Приведення прикладів, фактів (Giving examples, facts)
Let me give you a brief example … Дозвольте привести короткий приклад …
Let me give you an example of what I mean … Дозвольте навести приклад того, що я маю на увазі …
Let me illustrate the point with the example … Дозвольте продемонструвати цей момент на прикладі …
What we have seen now is a kind of a perfect example of … Те, що ми зараз побачили, — це прекрасний приклад того, що …
Let me see if I can illustrate that for you. Дайте подумати, чи зможу я це пояснити.
There is a great deal of discussion about … З приводу … ведуться дискусії.
It’s a problem that will only increase in time. Це проблема, яка з часом тільки зросте (посилиться).
Nobody doubts that … Ніхто не сумнівається, що …
This means just what it says. Це означає саме те, про що ви подумали.
What’s more difficult to explain is … Що ще складніше пояснити, так це …
There’s a widely held view that … Існує поширена думка, що …
There’s been a lot of scientific evidence that … Існує безліч наукових доказів, що …
There’s enough evidence that … Існує достатньо доказів, що …
9. Завершення висловлювання (Concluding)
To draw to a close I’d like to say that … На завершення хотів би сказати, що …
To have the final say in the matter … Наостанок скажу, що …
To crown it all I’d like to say that … На довершення всього хотів би сказати, що …
Let’s have a final look at … Давайте востаннє розглянемо …
It only remains for me to say … Мені залишається тільки сказати, що …
I would like to sum up the chief points of what has just been said. Хочу підсумувати основні моменти сказаного.
All things considered, the obvious conclusion to be drawn is that … Беручи все до уваги, ми можемо зробити очевидний висновок, що …
All in all, it is evident … У кінцевому рахунку, очевидно, що …
To sum it up I’d like to say … Підсумовуючи, хочу сказати …
To draw to the conclusion I’d like to say that … На завершення хотів би сказати, що …
Summarizing, we may say that … Підсумовуючи, ми можемо сказати, що …
That’s where I’d like to end. На цьому хочу завершити.

(Вибірку фраз зробив викладач ГДПІІМ Сергій Миколайович Мартінсон)

Необхідно відзначити, що дані кліше є автентичними, тобто вони були відібрані з першоджерел (програм ВВС та статей часопису «The Economist»). Тому переклад цих фраз не є їх російським еквівалентом, а лише спробою максимально точно передати їх значення.

Сподіваюся, що дана добірка комунікативних кліше буде незамінним помічником для вивчають англійську мову. Ці фрази допоможуть зробити вашу мову виразною і природною.

Пропоную порівняти два тексти. Текст 1 висвітлює тему, але не містить ніяких linking elements (фраз-зв’язок), Текст 2 насичений комунікативними фразами, що робить його «живим». Мовні кліше самі по собі, як правило, не несуть смислового наповнення, проте будують каркас будь-якого висловлювання, пов’язують окремі думки в єдине ціле. Хтось може сказати, що використовувати клішірованние фрази — це говорити ні про що. Але ж поговорити ні про що англійською — неабияке справа! Погодьтеся! 🙂

Текст 1

Mass Media

We can not imagine our life without mass media: newspapers, magazines, books, radio, television, films, records, tapes, etc. The impact of all mass media is very strong.

News is not what happens — it is what you see or read in mass media. In other words, mass media shapes public opinion. Sometimes it’s good, but sometimes it’s terribly bad.

TV is one of the most popular mass media in the contemporary world. There are many arguments for & against TV. Television has both advantages & disadvantages, positive & negative influence.

TV keeps us informed about current events in different parts of the world. The most distant countries and the strangest customs are brought right into our sitting room. There are many educational programmes that give us ideas about right & wrong, good & bad. Television helps to increase the popularity of sports. The popularity of professional football has soared largely because of television. Television plays its greatest role in presidential races. Everybody knows that today many candidates reach more voters through a single TV appearance than through all the in-person campaigning they do. Different political talk-show programmes are extremely popular nowadays & they capture people’s attention.

But negative effect of television is also great indeed. It occupies a good deal of our spare time. Our parents sit for hours before the box and do not want to go to the theatres or museums, speak to their friends, or play with their children. And children are unwilling to do their home assignment, read books or go outside. They prefer to watch their favourite programmes or films on «telly». TV begins to dominate our lives. We gradually become TV addicts. One more harmful effect results when people fail to achieve the success they see on TV and become dissatisfied or bitter.

Good or bad television brings the world into our home and brings us closer to other people. Besides, it is good company for people who live alone. TV changes our language, stimulates our emotions, informs our intellect, extends our knowledge, influences our ideas and provides vital food for our imagination. We must realize that TV in itself is neither good nor bad. It’s up to us to decide which advantages we can make of it.

Текст 2

Mass Media

I’d like to point out right at the beginning that we can not imagine our life without mass media: newspapers, magazines, books, radio, television, films, records, tapes, etc. No one, I think, is challenging the view that the impact of all mass media is very strong.

Some people claim that «news is not what happens — it is what you see or read in mass media». In other words, mass media shapes public opinion. Sometimes it’s good, but sometimes it’s terribly bad.

It goes without saying and nobody would deny the fact that TV is one of the most popular mass media in the contemporary world. I do not profess to be an expert on the subject of the impact of television on people, but it can be stated with certainty that there are many arguments for & against TV. It is obvious that television has both advantages & disadvantages, positive & negative influence.

And now I’d prefer to talk about positive effects of TV rather than negative ones. The first thing that must be of great importance to us is that TV keeps people informed about current events in different parts of the world. The most distant countries and the strangest customs are brought right into our sitting room. There are many educational programmes that give us ideas about right & wrong, good & bad. We also must not lose sight of the fact that television helps to increase the popularity of sports. For example, the popularity of professional football has soared largely because of television. Moreover, television plays its greatest role in presidential races. Everybody knows that today many candidates reach more voters through a single TV appearance than through all the in-person campaigning they do. Different political talk-show programmes are extremely popular nowadays & they capture people’s attention.

But there is another side of looking at television, because its negative effect is also great indeed. TV occupies a good deal of our spare time. It strikes me that our parents sit for hours before the box and do not want to go to the theatres or museums, speak to their friends, or play with their children. And children are unwilling to do their home assignment, read books or go outside. They prefer to watch their favourite programmes or films on «telly». TV begins to dominate our lives. What commonly happens is that we gradually become TV addicts. One more harmful effect results when people fail to achieve the success they see on TV and become dissatisfied or bitter.

To crown it all I’d like to say that good or bad television brings the world into our home and brings us closer to other people. Besides, it is good company for people who live alone. To say more, TV changes our language, stimulates our emotions, informs our intellect, extends our knowledge, influences our ideas and provides vital food for our imagination. I firmly believe we must realize that TV in itself is neither good nor bad. It’s up to us to decide which advantages we can make of it.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>