In Граматика By Вікторія

Активний і пасивний заставу в англійській мові

Дієслова англійської мови володіють такою граматичною категорією, як заставу (voice). Він показує, само підмет виробляє дію або воно є об’єктом дії, вираженої присудком. Саме з цією метою всі дієслова англійської мови вживаються або в дійсному чи активному заставі (active voice), або в пасивному або пасивному заставі (passive voice). Якщо підмет і є виробником дії, вираженої присудком, то ми використовуємо дієслово в дійсному заставі. Наприклад:

They often join me at the meetings. — Вони часто ходять зі мною на зібрання.

Our relatives presented us with a bouquet of flowers. — Наші родичі подарували нам букет квітів.

Коли ж потрібен пасивний заставу?

Пасивна застава в англійській мові

До пасивного залогу вдаються в тому випадку, якщо не саме підлягає виконує дію, а, навпаки, воно відчуває на собі вплив, що виходить від присудка. В даному випадку зрозуміло, хто виконує дію, або цьому не надається значення. Головне — результат цієї дії. Для того щоб утворити форми пасивного застави, необхідно знати декілька правил. Але в першу чергу варто вивчити правило утворення причастя II (participle II) у правильних дієслів, а ту ж форму неправильних дієслів запам’ятати напам’ять. Для створення форм пасивного застави знадобиться дієслово «to be» у потрібній формі і форма причастя II основного смислового дієслова. Нижче представлені форми дієслів «to cook / to write» в пасивному заставі в англійській мові:

 1. Present Indefinite (Справжнє простий час) — am / is / are + cooked / written
 2. Present Continuous (Теперішній тривалий час) — am / is / are + being + cooked / written
 3. Present Perfect (Справжнє вчинене час) — have / has + been + cooked / written
 4. Past indefinite (Минуле простий час) — was / were + cooked / written
 5. Past Continuous (Минуле тривалий час) — was / were + being + cooked / written
 6. Past Perfect (Минуле доконаний час) — had + been + cooked / written
 7. Future Indefinite (Майбутнє простий час) — will + be + cooked / written
 8. Future Continuous (Майбутнє тривалий час) — не існує
 9. Future Perfect (Майбутнє доконаний час) — will + have + been + cooked / written

Як же вживається пасивний заставу в англійській мові в реченні? Візьмемо пропозицію в дійсній заставі:

They built this museum a century ago. — Вони побудували цей музей сто років тому.

А от як виглядатиме це ж пропозицію в пасивному заставі (а тут його вжити можна і навіть потрібно, оскільки нам не важливо, хто саме вчинив дію):

This museum was built a century ago. — Цей музей був побудований 100 років тому.

Щоб утворити питальну форму пасивного застави в англійській мові, необхідно допоміжне дієслово поставити перед підметом:

When was this museum built? — Коли був побудований цей музей?

Якщо ж вам потрібна негативна форма пасивного застави в англійській мові, поставте після першого допоміжного дієслова частку «not»:

This museum was not built a century ago. — Цей музей побудували не сто років тому.

Як же переводити пасивний заставу в англійській мові?

Існує правило, яке стосується як російської, так і англійської мови: іменник, яке було доповненням у реченні дійсного застави, стає підметом у реченні пасивного або пасивного стану. І навпаки. А якщо у реченні пасивного застави зазначено той, хто виконує дію, то він в англійській мові повинен мати перед собою прийменник by, а при перекладі на російську мову він буде приймати форму орудного відмінка.

Варіанти перекладу пасивного застави:

 1. З використанням короткої форми причастя пасивного стану, тобто музей «був побудований».
 2. З використанням дієслова, яке закінчується на -сь або -ся, тобто «the museum is being built» — «музей будується».
 3. З використанням невизначено-особистого пропозиції (у відсутність виробника дії), тобто «they were chosen to built a museum» — «їх обрали для будівництва музею».

Як би складний для вас не був пасивний заставу в англійській мові, знати його треба обов’язково, так як насправді він дуже часто вживається як у мові, так і на листі.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>