In Науки By Яна

Абревіатури в бізнесі і не тільки

Абревіатури і акроніми зустрічаються в бізнес-термінології англійської мови повсюдно, і, часом, несуть в собі ключове сенс листи, повідомлення або статті. Деякі з них, такі як HR (Human Resources) або R & D (Research and Development), вживаються настільки часто, що знайомі і зрозумілі будь-якому читачеві, навіть не володіє англійською мовою. Інші ж є більш специфічними, хоча й не менш рідко використовуваними у діловій практиці.

У цій статті ви зможете знайти абревіатури з фінансової, бухгалтерської сфер, а також абревіатури загального характеру, що вживаються в бізнес середовищі. Крім того, тут ви побачите розшифровку всіх діючих на сьогоднішній день ІНКОТЕРМС (від англ. International commerce terms, — міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосовних в міжнародній торгівлі термінів).

Отже, розберемося з найбільш часто зустрічаються абревіатурами в діловому спілкуванні англійців і американців. Першою групою розглянемо найбільш загальні абревіатури ділового спілкування:

 • ASAPAs soon as possible. Настільки швидко, наскільки можливо. Цю абревіатуру найбільш часто використовують, коли просять виконати що-небудь дуже швидко. Наприклад, оплатити за рахунками.
 • B2BBusiness to Business. Від бізнесу до бізнесу. Позначає вид ділового співробітництва між компаніями. Наприклад, між виробником і оптовим продавцем або між оптовим і роздрібним продавцем.
 • B2C — Business to Consumer. Від бізнесу до клієнта. Позначає вид ділового співробітництва між компанією і кінцевим споживачем. Наприклад, роздрібна торгівля.
 • CAOChief Accounting Officer. Так англійці називають головного бухгалтера компанії.
 • CEOChief Executive Officer. Головний виконавчий директор. Найбільш близький аналог цієї посади в російській мові — генеральний директор.
 • CFOChief Financial Officer. Дана посада відповідає фінансовому директору компанії.
 • CMOChief Marketing Officer. За аналогією з попередніми абревіатурами такого роду, цю можна перекласти як директор відділу маркетингу.
 • CSOChief Security Officer. Начальник охоронної служби.
 • CRMCustomer Relationship Management. Система управління взаємовідносинами з клієнтами. Система, яка ставить на чільне місце клієнта, його потреби, потреби.
 • EXPExport. Експорт. Вивіз товару за кордону країни.
 • GDPGross Domestic Product. Внутрішній валовий продукт. Термін, відомий, мабуть, усім й означаючий сукупність усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік на території держави.
 • HRHuman Resources. Кадрова служба підприємства
 • HQHead Quarters. Головне управління компанії
 • IRInterest Rate. Процентна ставка. Сума, зазначена в процентному вираженні до суми кредиту, яку платить одержувач кредиту за користування ним.
 • LLC — Limited Liability Company. Товариство з обмеженою відповідальністю. Відповідає скороченню ТОВ в російській мові.
 • NDANon-Disclosure Agreement. Угода про нерозголошення. Даний тип угод служить для запобігання витоку будь-якої конфіденційної інформації: від виробничих секретів до особистих даних.
 • R & DResearch and Development. Дослідження і розробки. Мабуть, це один з небагатьох випадків, коли англійська абревіатура більш уживана в російськомовних країнах, ніж її російський аналог, який звучить так: НДДКР (Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи)
 • SCMSupply Chain Management. Системи управління ланцюгами поставок. Дані системи призначені для автоматизації та управління всіма етапами постачання підприємства і для контролю всього товароруху на підприємстві.

Тепер давайте ознайомимося з ІНКОТЕРМС:

 • AWBAirway Bill. Авіанакладна. Документ, який виписує вантажовідправник або його агент, в якому підтверджується наявність договору між вантажовідправником і перевізником про перевезення вантажів по авіалініям перевізника.
 • BLBill of Lading. Коносамент. Документ, що видається перевізником вантажу вантажовласникові. Засвідчує право власності на відвантажений товар.
 • CIFCost, Insurance, Freight. Вартість, страхування, фрахт. А ось і перший з ряду ІНКОТЕРМС в цій статті. Поставка товару на умовах CIF означає, що ціна товару включає в себе вартість товару, фрахт або транспортні витрати, а також вартість страховки. Даний термін застосовується тільки для морських перевезень.
 • CIP — Carriage and Insurance Paid To. Перевезення і страховка оплачені до. Цей термін припускає, що у вартість товару входить його перевезення до названого покупцем перевізника, а також його страхування. На відміну від попереднього, відноситься до всіх видів перевезень.
 • C & FCost and Freight. Вартість і фрахт. Третій термін з групи ІНКОТРЕМС, що відрізняється від CIF тим, що у вартість такого товару не включається страхування, а його за бажанням оплачує сам покупець додатково. Застосуємо тільки до морських перевезень.
 • CPTCarriage Paid To. Перевезення оплачене до. Те ж саме, що і CIP, тільки не включає страхування вантажів. Застосуємо до будь-яких видів поставок.
 • DATDelivered At Terminal. Поставка на терміналі. Даний термін групи ІНКОТЕРМС означає, що товар доставляється продавцем до зазначеного терміналу на кордоні, при цьому він оплачує експортні платежі, а покупець — імпортні. Використовується в будь-яких поставках.
 • DDPDelivered Duty Paid. Доставлено. Мито оплачена. Якщо товар поставляється на таких умовах, то всі можливі витрати з його перевезення бере на себе продавець. Для будь-якого виду поставок.
 • EXW — Ex Works. Франко завод. Ще один з термінів групи ІНКОТЕРМС припускає, що відповідальність продавця закінчується при передачі ним товару в приміщенні продавця, а всі витрати і ризики з його транспортування бере на себе покупець. Застосовується в будь-яких поставках.
 • FASFree Alongside Ship. Вільно вздовж борту судна. Продавець доставляє товар у зазначений порт відправлення, а всі подальші витрати бере на себе покупець. Як видно з назви, цей термін вживається в морських перевезеннях.
 • FCAFree Carrier. Франко перевізник. Продавець при таких умовах доставляє товар, очищений від мит ​​на експорт, перевізнику, а всі подальші витрати і ризики несе покупець. Застосовується до всіх видів транспорту.
 • FOBFree On Board. Безкоштовно на борт судна. Відповідальність продавця закінчується, а покупця починається після того, як товар вже завантажений на борт судна. Тільки для морських перевезень.

І, нарешті, третьою групою розглянемо абревіатури і акроніми, застосовувані в бухгалтерської та фінансової звітності:

 • CAPEXCapital Expenditure. Капітальні витрати. Капітал, який використовується компаніями для придбання або модернізації фізичних активів (житлової та промислової нерухомості, обладнання, технологій).
 • COGSCost of Goods Sold. Собівартість реалізованої продукції. Таку назву можна зустріти у фінансовій звітності, у звіті про фінансові результати англійською мовою.
 • EBITEarnings Before Interest and Taxes. Операційний прибуток. Являє собою фінансовий результат від усіх видів діяльності до сплати податку на прибуток та відсотків за позиковими коштами.
 • EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Даний термін фінансової звітності відрізняється від EBIT тим, що включає в себе також амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних активів.
 • EPSEarnings per Share. Прибуток на акцію. Один з найважливіших показників фінансової звітності, який дорівнює відношенню чистого прибутку компанії до середньорічного числа звичайних акцій.
 • FIFOFirst In, First Out. «Першим прийшов, першим пішов». Добре знайомий бухгалтерам термін, який припускає, що товарно-матеріальні цінності поставлені на облік першими, вибувають теж першими.
 • GAAPGenerally Accepted Accounting Principles. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.
 • GAASGenerally Accepted Audit Standards. Загальноприйняті стандарти аудиторської діяльності.
 • GP — Gross Profit. Валовий прибуток. Являє собою різницю між виручкою і собівартістю реалізованої продукції (COGS)
 • IPO — Initial Public Offering. Первинне публічне пропозицію. Передбачає таку пропозицію акцій компанії на продаж широкому колу осіб.
 • LCLetter of Credit. Акредитив. Найбільш просте визначення акредитива: контракт між покупцем і продавцем щодо придбання чого-небудь, здійснимість і здійсненність якого гарантує третя, незалежна від обох учасників, сторона, найчастіше, банк.
 • LIFOLast In, First Out. «Останнім прийшов, першим пішов». Ще один термін бухгалтерського обліку, що припускає, що товарно-матеріальні цінності поставлені на облік останніми, вибувають першими.
 • NOPATNet Operating Profit After Tax. Чистий операційний прибуток після податків.
 • NPVNet Present Value. Чиста приведена вартість. Термін, використовуваний при аналізі інвестиційних проектів, являє собою різницю між всіма грошовими припливом і відтоком, приведеними до поточного моменту часу.
 • OPEXOperational Expenditure. Операційні витрати.
 • P & L — Profit and Loss — Звіт про прибутки і збитки. Одна з основних форм бухгалтерської звітності.
 • ROAReturn on Assets — Рентабельність активів. Даний і наступні два показника характеризують рентабельність або, іншими словами, ефективність використання тих, чи інших ресурсів. Розраховують також і інші види рентабельності.
 • ROEReturn on Equity — Рентабельність власного капіталу
 • ROIReturn on Investment — Рентабельність інвестицій. Важливий показник для людей, що вкладають кошти в бізнес, тому що він показує відношення прибутку до вкладених в проект інвестицій.
 • ROSReturn on Sales — Рентабельність продажів
 • WACCWeighted Average Cost of Capital — Середньозважена вартість капіталу. Показник, широко застосовуваний у фінансовому аналізі і дозволяє оцінити витрати компанії на використання капіталу.

У дуже спрощеному вигляді Звіт про прибуток і збитки виглядає так:

 • Net sales (виручка від реалізації)
 • COGS (собівартість)
 • GP (Валовий прибуток) = Net SalesCOGS
 • OPEX (операційні витрати)
 • EBIT (операційний прибуток) = GP — OPEX
 • NOPAT (Чистий прибуток) = EBITInterests (відсотки по позиковими коштами) — Taxes (податкові зобов’язання)
 • EPS (Прибуток на акцію) = NOPAT number of shares (кількість звичайних акцій)

Тепер, дізнавшись основні абревіатури ділової англійської мови, сподіваюся, вас не будуть лякати ні баланси (Balance Sheet), ні інші документи чи листи ваших ділових партнерів.

А на десерт мені б хотілося запропонувати вам кілька зовсім навіть не ділових, але часто використовуваних абревіатур англійської мови, без яких сучасна просунута молодь не мислить свого спілкування в інтернеті:

 • 2moroTomorrow. Завтра
 • 2niteTonight. Сьогодні ввечері
 • BRBBe Right Back. Зараз повернуся
 • BTWBy The Way. До речі
 • B4NBye For Now. А поки, поки.
 • BFFBest Friends Forever. Кращі друзі назавжди
 • DBEYRDo not Believe Everything You Read. Не вір всьому, що ти читаєш.
 • ILYI Love You. Я тебе люблю.
 • IMHOIn My Humble Opinion. На мою скромну думку.
 • IRLIn Real Life. В реальному житті
 • ISOIn Search Of. В пошуку
 • J / KJust Kidding. Просто жартую
 • L8RLater. Пізніше
 • LOLLaughing Out ​​Loud. Голосно сміюся.
 • NPNo ProblemorNosy Parents. Немає проблем або цікаві батьки.
 • OMGOh My God. О Боже.
 • OTOff Topic. Не по темі.
 • POVPoint Of View. Точка зору.
 • RBTLRead Between The Lines. Читай між рядків.
 • THX or TX or THKSThanks. Дякую
 • TMIToo Much Information. Занадто багато інформації.
 • TTYLTalk To You Later. Поговоримо пізніше.
 • TYVMThank You Very Much. Велике Дякую.
 • WYWHWish You Were Here. Я б хотів, щоб ти був (а) тут.
 • XOXOHugs and Kisses. Цілу обіймаю.

Як видно, абревіатури і акроніми потрібні в самих різних сферах спілкування англійською мовою, від ділових переговорів до дружній неформальній листування в чаті. Збагачуйте свою англійську мову!

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>